Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση ανάληψης διοργάνωσης 46ου Συνεδρίου της Π.Ε.Φ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   Σας γνωρίζουμε ότι το 46ο Συνέδριο της Π.Ε.Φ. θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019 σε πόλη της Ελλάδας εκτός των Αθηνών. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, έως τη  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, εάν επιθυμείτε να αναλάβετε την ευθύνη  της πλήρους διοργάνωσης του Συνεδρίου στην πόλη σας. Θα σας παρακαλούσαμε να καταθέσετε αναλυτική πρόταση με στοιχεία που αφορούν π.χ. το Συνεδριακό Κέντρο, την τεχνολογική  υποστήριξη, το συνεδριακό υλικό (αφίσες, προγράμματα κ.ά.) την ξενοδοχειακή κάλυψη, την πιθανή φιλοξενία κάποιων συνέδρων,  ενδεχόμενες χορηγίες και ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο και ενισχυτικό της πρότασής σας.
Παρακαλούμε να στείλετε τις προτάσεις σας στις εξής διευθύνσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου