Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» άρθρα 4 και 7Αγαπητή κυρία Υπουργέ,
η επαναφορά του μαθήματος των Λατινικών θα αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος των ανθρωπιστικών και ειδικότερα των φιλολογικών και  νομικών σπουδών, που έγινε πέρυσι με την επιβολή -με καθαρά ιδεολογική πρόθεση- του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, το οποίο όμως ανήκει στις λεγόμενες κοινωνικές επιστήμες. Θυμίζω ότι και στις Δέσμες ακόμα, από το 1982 η Κοινωνιολογία ήταν στην 4η δέσμη, δηλαδή αυτή των κοινωνικών επιστημών, και δεν είχε καμία σχέση με τις ανθρωπιστικές σπουδές της 3ης δέσμης, η οποία είχε τα Λατινικά απαραιτήτως ως εξεταζόμενο μάθημα. Μάλιστα διδασκόταν από τη Β΄ Λυκείου, ενώ τότε υπήρχε και ποιητικό κείμενο η Αινειάδα του Βιργιλίο. Επιπλέον, τότε επειδή η Κοινωνιολογία ήταν ένα μάθημα τυπικής αποστήθισης και δυσνόητο, γρήγορα το αντικατέστησαν με την Πολιτική Οικονομία στην 4η Δέσμη. Τώρα γιατί  να επιστρέψει από μια άλλη δέσμη – κατεύθυνση (προσανατολισμό) σπουδών; Πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά αυτή η ένταξη σ’ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο κι αντικείμενο σπουδών; Ο λόγος είναι προφανής. Ο περιορισμός των κλασικών γραμμάτων και η έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες, όπως αποδεικνύεται και από το πρόγραμμα σπουδών (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στο Γυμνάσιο, Πολιτική Παιδεία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Σύγχρονος Κόσμος, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών και, βεβαίως, Κοινωνιολογία στο Λύκειο). Γι'  αυτό και κατάργησαν τη γραπτή εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και τη Β’ Λυκείου στο τέλος, και -το αδιανόητο και ασυγχώρητο!- κατάργησαν την Ιστορία Γενικής Παιδείας στη Γ΄ Λυκείου. Τι χρεία έχομεν άλλων αποδείξεων; Το σχέδιο ήταν προφανές. Την ίδια ώρα που  τα αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά οι Ευρωπαίοι τα ενέτασσαν στην άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO,  εμείς τα απαξιώναμε συστηματικά και  τα εξοβελίζαμε από την εκπαίδευση.
Τα Λατινικά δεν «είναι οριακά χρήσιμα για τους φιλολόγους», όπως έλεγε ο τέως Υπουργός Παιδείας, υπάρχουν και σε πολλές άλλες επιστήμες ως απαραίτητη γνώση και προϋπόθεση σπουδών, όπως τη Νομική, τις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σπουδές, τα ξενόγλωσσα τμήματα φιλολογίας, τη Φαρμακολογία, τη Βιολογία, τη Βοτανολογία, e.t.c
Βεβαίως αν επανέλθει το μάθημα, θα πρέπει να διδάσκεται εντελώς διαφορετικά, με περισσότερα και διαφορετικού είδους και ύφους κείμενα, με έμφαση στη γραμματεία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη, το δίκαιο, τις τέχνες και όχι το Συντακτικό και τη Γραμματική. Αυτά θα πρέπει να εξετάζονται από ένα αδίδακτο κείμενο, που θα επιλέγεται γι αυτό τον σκοπό ειδικά, για να μην υπάρχει απομνημόνευση όλων των συντακτικών φαινομένων από φροντιστήρια ή τυποποίηση της διδασκαλίας κ.λπ. Μετάφραση ας ζητείται σε διασκευασμένες απλές προτάσεις ή λατινικές φράσεις με ιδιαίτερο νόημα και να ζητείται μετά η ερμηνεία τους.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Με την ελπίδα να πράξετε τα δέοντα. Citius, altius, fortius.
Απόστολος Παπατσίρος
πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας