Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ  Π.Ε.Φ.

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗ διδασκαλία της Ιστορίας στη  σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα προσανατολίζεται προς μια  Γενική Ιστορία, η οποία προσεγγίζει την εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, ιδεολογικής, επιστημονικής, αισθητικής δραστηριότητας του ανθρώπου από την αρχαιότητα ως σήμερα.  Η Γενική Ιστορία αποκαλύπτει την αιτιακή και χρονική διαδοχή των γεγονότων και ιστορικών εποχών, δηλαδή   εξηγεί και ερμηνεύει την ιστορική εξέλιξη. Αποδέχεται την καθολική σχέση και σύνδεση του προηγούμενου με το επόμενο χωρίς κενά και παραλείψεις.
Ο βασικός σκοπός της  διδασκαλίας της Ιστορίας συμπίπτει με το σκοπό της ιστορικής έρευνας, που είναι η εξεύρεση της αλήθειας των γεγονότων. Στο σχολείο διδάσκουμε την Ιστορία ως επιστήμη, η οποία διατηρεί την αυτοτέλειά της, τόσο στο αντικείμενο όσο και στη μέθοδο. Συγκροτείται ως επιστημονικός-αφηγηματικός λόγος στη διδασκαλία και ταυτόχρονα εξετάζονται αποσπάσματα  από  πηγές που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της γνώσης, οικονομικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές, λογοτεχνικές, λαογραφικές, ανθρωπολογικές, φιλοσοφικές, για να εξοικειωθεί  ο μαθητής με την τεκμηρίωση.  Επομένως,  το ιστορικό υλικό μπορεί να μας οδηγήσει  σε  μια γενικευτική-συνθετική διαδικασία, η οποία είναι χρήσιμη για τη διδασκαλία. Μια διάσταση της Ιστορίας  είναι η  έρευνα, που  μπορεί να διαιρεθεί σε τομείς και  να γίνουν καταγραφές και ανακοινώσεις.
Η λεγόμενη Θεματική ή Διαθεματική Ιστορία δεν υπάρχει, είναι άκυρη  και δεν ανταποκρίνεται στην παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία. Κατανοείται λαθεμένα ως αυθαίρετη παρουσίαση του ιστορικού υλικού, αφού ταυτίζεται με την επιμέρους προβληματική του κάθε ερευνητή, και όχι με  το πρόβλημα της μάθησης και της γνώσης.
Η επιλογή θέματος ή θεματικής περιοχής συνδέεται με επίκαιρες ή σημερινές ανάγκες, που είναι υποκειμενικές και, συχνά, στενά ιδεολογικές (ιδεολογήματα) και  διαμορφώνουν ψευδεπίγραφα μέτωπα ή καταλήγουν σε πολιτική εκμετάλλευση. Βέβαια υπάρχει και το  πρόβλημα  σχέσης Ιδεολογίας και Ιστορίας, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης..
Η εμμονή στη Θεματική ή Ειδική Ιστορία, μας εμπλέκει  στην αναζήτηση που πραγματοποιείται από τους  ερευνητές, οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν το γενικό  από το ειδικό, παραμένοντας  σε μια επαγωγική μέθοδο, διεξάγοντας σωστά την έρευνα του πεδίου τους. 
Η διδασκαλία της Γενικής Ιστορίας μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα ειδικά θέματα ή την  τοπική ιστορία, που είναι ενταγμένη οργανικά μέσα στην εξέλιξη, την  αιτιακή και χρονική διαδοχή και εξήγηση. Δεν είναι δυνατόν  τα θέματα αυτά να είναι ισοδύναμα και να αποκλίνουν μεταξύ τους, ούτε να βρίσκονται σε ομόκεντρους κύκλους αφού αυτό  προκαλεί  σύγχυση στο μαθητή, γιατί  είναι ανεξάρτητα και αποσπασματικά Για παράδειγμα  τίποτα δεν εξηγούν, τα θέματα:  οι γυναίκες, αγρότες, εργάτες, οι πολιτικές εξουσίες, τα παιδιά στην ιστορία, αν δεν ενταχθούν σε γενικές προβληματικές.  Πρέπει να ρωτάμε πώς γεννιούνται τα  προβλήματα σε μια συγκεκριμένη  ιστορική εποχή.
Η σημερινή απόπειρα  σύνδεσης με τη λεγόμενη «Διαθεματικότητα», είναι μια, ακόμα, άκυρη διαδικασία. Εναρμονίζεται  με μια αντίληψη της «ερευνητικής εργασίας» (project), αφού  οι μαθητές δεν έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να φτάσουν σε επιστημονικές-ερευνητικές συγκρίσεις, πράγμα που μπορούν να επιτύχουν ολοκληρωμένοι ερευνητές σε μεταπτυχιακές διαδικασίες.
Προτείνουμε η διδασκαλία της Ιστορίας και το Αναλυτικό Πρόγραμμα να   συγκροτηθούν με βάση τη θέση της Ομάδας, που είναι δημοσιευμένη στη Φιλολογική, τεύχος 119, Απρίλιος-Ιούνιος 2012 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Φ.

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΦ
 Αναστασία  Αβραμίδου        Φιλόλογος, Master  Ανθρωπιστικών σπουδών 
Γιούλα  Κωνσταντοπούλου     Δρ. Ιστορίας 
Κυριακούλα  Μαμίτση            Φιλόλογος, ιστορικός
Χαράλαμπος  Μπαμπούνης    Αναπλ.  Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστ. Αθηνών
Μιχάλης  Παπαδόπουλος        Δρ. Ιστορίας
Μάρκος  Ρενιέρης                   D.E.A.  Ιστορίας
Σπύρος  Τουλιάτος                 Ιστορικός,  Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΦ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  Π.Ε.Φ.
Η  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΣΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

            Η Ομάδα  Ιστορίας της Π.Ε.Φ.  παρακολουθεί   με ανησυχία και αγανάκτηση τις ενέργειες  παραγόντων του Υπουργείου  Παιδείας  που έχουν ως στόχο το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Οι διαρροές μάς λένε ότι υπάρχει πρόθεση να δοθεί το μάθημα ως  πρώτη ανάθεση και σε άλλες ειδικότητες, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους εκπαιδευτικούς και ειδικά στον κλάδο των Φιλολόγων (ΠΕ2). 
            Η υποβάθμιση του  μαθήματος της Ιστορίας ήταν πολύ έντονη την περσινή  χρονιά, αφού  ανατέθηκε σε ειδικότητες με δεύτερη ανάθεση με μοναδικό κριτήριο την κάλυψη ωραρίου έγιναν μάλιστα και αναθέσεις που παραβίαζαν το νόμο και προκάλεσαν σύγχυση για την προτεραιότητα της διδασκαλίας από τους φιλολόγους.  Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο υποβάθμισης έως και ακύρωσης της ιστορικής μάθησης και γνώσης , έτσι ώστε ο μαθητής να αδυνατεί να διαμορφώσει ιστορική συνείδηση. Παράλληλα υπάρχει διαρροή πληροφοριών για ομάδες συγγραφής νέων βιβλίων, οι οποίες φαίνεται να μην ολοκληρώνουν το έργο τους ή να απορρίπτονται  με κυβερνητική εντολή. Όμως η πληθώρα  των πληροφοριών που υπάρχουν στο internet, απλώς αναπαράγονται  στο πλαίσιο του project (ερευνητική εργασία) και δεν οδηγούν σε μια συνθετική διαδικασία που να αναβαθμίζει τη διδασκαλία  από τις πηγές.  Αυτή η διαδικασία γίνεται με  σκοπό να επικρατήσει η θεματική ιστορία και διαθεματική με τη βοήθεια διαφορετικών ειδικοτήτων. Με την είσοδο των άλλων ειδικοτήτων, οι οποίες έχουν στις αποσκευές τους αποσπασματικές γνώσεις Ιστορίας, προχωράει, εκ των πραγμάτων, ο κατακερματισμός της γνώσης.
            Οι φιλόλογοι που έχουν σπουδάσει σε Φιλοσοφικές Σχολές και Τμήματα αντίστοιχα έχουν αποκτήσει γνώσεις της γενικής Ιστορίας και μπορούν να το διδάξουν ως μάθημα Γενικής Παιδείας. Επιπλέον, η  γενική γνώσης της Ιστορίας έχει σχέση και με το προαπαιτούμενο στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ που είναι η Ιστορία.
Η επίθεση στο μάθημα της Ιστορίας μπορεί να αποτελέσει  την  αρχή της διάλυσης της ειδικότητας και σε άλλα μαθήματα.
            Υπερασπιζόμαστε την επιστήμη της Ιστορίας και δεχόμαστε ότι έχει     αυτοτέλεια  στο αντικείμενο και τη μέθοδο.  Δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να αφομοιωθεί από την Ανθρωπολογία, την Κοινωνιολογία, τις Ξένες Γλώσσες  και τη Λογοτεχνία, αντικείμενα που έχουν τη δική τους αυτοτέλεια πράγμα που δεν αμφισβητεί κανένας. 
Απαιτούμε  να κατοχυρωθεί η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας των Φιλολόγων και να αναγνωριστεί η πολυπλοκότητα του διδακτικού αντικειμένου και η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας.   

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΦ
 Αναστασία  Αβραμίδου        Φιλόλογος, Master  Ανθρωπιστικών σπουδών 
Γιούλα  Κωνσταντοπούλου     Δρ. Ιστορίας 
Κυριακούλα  Μαμίτση            Φιλόλογος, ιστορικός
Χαράλαμπος   Μπαμπούνης    Αναπλ. Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστ. Αθηνών
Μιχάλης  Παπαδόπουλος        Δρ. Ιστορίας
Μάρκος  Ρενιέρης                   DEA  Ιστορίας
Σπύρος  Τουλιάτος                 Ιστορικός,  Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΦ

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Παράσταση από το Γυμνάσιο-Λύκειο Μολάων στο Σαϊνοπούλειο (28-6-2013)Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας
και το Θεατρικό Εργαστήρι Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων
σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση
«Το Αγόρι με τη Βαλίτσα», του Μάικ Κένι.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28–6–2013,  9:15 μ.μ.
 


Σ α ϊ ν ο π ο ύ λ ε ι ο   Α μ φ ι θ έ α τ ρ ο


Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 21-6 ΣΤΟ ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Α΄ ΜΕΡΟΣ
 2.      Υποδοχή – Μουσική περιήγηση:
 3. · Μουσική στάση στη νέα  προτομή του Οδυσσέα Ελύτη:
 4. “Όμορφη και παράξενη πατρίδα” (ποίηση: Οδ.Ελύτης, μουσική: Δ.Λάγιος).  
 5. ·  Μουσική στάση – αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική:
 6. “Λιανοχορταρούδια”, ”Τη τρίχας το γεφύρι” (Ποντιακό)
 7. Έκτακτη Συνεργασία- Συμμετοχή:
 8. Αφιέρωμα στο έτος Καβάφη με το βραβευμένο για τη Β/θμια Εκπ/ση μελοποιημένο ποίημά του «Εν Σπάρτη»  από τη χορωδία του 1ου και 2ου Γυμνασίου Σπάρτης.  Δίδαξε- διευθύνει η κ. Πένυ Παπασταθάκη

 9. Β΄ ΜΕΡΟΣ
 10. Το φωνητικό παραδοσιακό μουσικό σύνολο  παρουσιάζει
 11. v “Σύρτε  μάτια΄μ σύρτε φρύδια΄μ
 12. vΤριανταφυλλιά
 13. v Ήθελα και σ΄αγαπούσα”
 14.  
 15. Επιμέλεια – Διδασκαλία οι καθηγητές: Χαρά Παπαδοπούλου.
 16. Στο κανονάκι η καθηγήτρια Κατερίνα Πάτσιου.
 17.          
 18.       Το οργανικό παραδοσιακό  μουσικό σύνολο  παρουσιάζει: 
 19. vΔερβίσικο (Οργανικό).
 20. vΤο Χαρικλάκι  
 21. vΑπόψε τα μεσάνυχτα  
 22. Επιμέλεια – Διδασκαλία οι καθηγητές Χάρης Φουντούκης, Σαράντος Κουρτσούνης.
 23.  
 24. Πολιτιστική δράση σχολικού έτους 2012-13: Παρουσίαση του τραγουδιού
 25.  «Μια Σμυρνιά στο Παραθύρι», (από τα 8 Μικρασιάτικα τραγούδια του Γ.Κωνσταντινίδη) από μαθητές της γ΄ γυμνασίου & β΄ λυκείου.
 26. Επιμέλεια –Διδασκαλία ο καθηγητής Βασίλης Μητρόπουλος.
 27.      Το  λαϊκό  μουσικό σύνολο  παρουσιάζει: 
 28. vΣέρβικος Σμυρναίικο
 29. vΈλα πάρε μου τη λύπη”
 30. v Με το βοριά
 31. Επιμέλεια – Διδασκαλία o καθηγητήςΒασίλης Μητρόπουλος


                               Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Το  οργανικό  ευρωπαϊκό  μουσικό σύνολο παρουσιάζει: 
v  “Air (J.S.Bach)
v  “Requiem for a dream(μουσική από την ομώνυμη ταινία)
v “One love”
v”Anastasia”

Eπιμέλεια – Διδασκαλία οι καθηγητές: ‘Εφη Ιωάννου, Αντρέας Σκιαδάς.   

ØΠρόγραμμα e-twinning σχολικού έτους 2012-13: Παρουσίαση τραγουδιών στο πλαίσιο σύμπραξης του μουσικού σχολείου Σπάρτης με  σχολεία της Γαλλίας (College Jean-Bapiste Dumas) & Ισπανίας (IES ALCALANS).
“What a wonderful world”, “Wind of Change” (με ελληνικούς στίχους).
Υπεύθυνοι καθηγητές: Κλεοπάτρα Καλογεράκου, Βασίλης Μητρόπουλος, Μαριάννα Μπαγιαμπού.

Ευρωπαϊκή Χορωδία & το Σύνολο Κιθάρας παρουσιάζουν:
vΤο Τριαντάφυλλο” (μουσική: Π.Λυκούδη, ποίηση: Ν.Βρεττάκος)
vΑλεξάνδρεια” (Μουσική: Ε. Ρεμπούτσικα - Στίχοι: Α. Δαβαράκης)
vPor una Cabeza(Tango / Μουσική-Στίχοι: C.Gardel)
v“Habanera” (Από την όπερα Carmen του J.Bijet)

Διδασκαλία χορωδίας- Διεύθυνση: Φανή Πλασταρά
Διδασκαλία συνόλου κιθάρας: Γιώργος Αγιάσογλου 
Επεξεργασία μουσικών κειμένων: Φ.Πλασταρά, Γ.Αγιάσογλου  
(Στο πιάνο ο καθηγητής Ανδρεάς Σκιαδάς, κανονάκι η  καθηγήτρια Κατερίνα Πάτσιου, κιθάρες οι καθηγητές Γ.Αγιάσογλου, Γ.Κονιδιτσιώτης).

ØΕρωτικό νυχτερινό” (μουσική: Ν.Μαυρουδής, στίχοι: Ν.Νικολάου), από  αποφοίτους της  γ΄ λυκείου. (Διαδασκαλία: Χαρά Αιβαλιώτη).

 Κ α λ ό   Καλοκαίρι!!!


Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων
Πολυτεχνείου 6,  10433  Αθήνα
τηλ.: 210-5243434,  fax: 210-5228231
e-mail: p-e-f@otenet.grhttp://www.p-e-f.gr

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Με ιδιαίτερη ανησυχία η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων πληροφορήθηκε πως συζητείται το ενδεχόμενο να δίδεται ως αντικείμενο πρώτης ανάθεσης  το μάθημα της Ιστορίας σε καθηγητές άλλων  ειδικοτήτων (ξενόγλωσσους, θεολόγους, κοινωνιολόγους κ.ά.).
Η ΠΕΦ εκφράζει την εντονότατη αντίθεσή της στην υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού,  ο οποίος θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση το πολύπαθο μάθημα της Ιστορίας.
Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να παύσει  να αντιμετωπίζει το μάθημα της Ιστορίας με τη λογική της κάλυψης κενών και της τυπικής διεκπεραίωσης του ωρολογίου προγράμματος. Οφείλει δε να αντιληφθεί πως η πραγματική  δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των αυριανών πολιτών στηρίζεται εν πολλοίς στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής ιστορικής συνείδησης.
Σε μια εποχή κατά την οποία τα φαινόμενα τυφλής βίας και μισαλλοδοξίας ολοένα πληθύνονται, είναι αδιανόητο να υποβαθμίζεται ένα μείζονος μορφωτικής και διαπαιδαγωγικής αξίας μάθημα, όπως η Ιστορία,  με την ευκαιριακή ανάθεση της διδασκαλίας του σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων,  οι οποίοι δεν διαθέτουν την επιστημονική επάρκεια για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθηγητές ξενογλώσσων ειδικοτήτων δεν έχουν διδαχθεί την Ιστορία σε προπτυχιακό επίπεδο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,  από όλες τις άλλες ειδικότητες   μόνον οι υποψήφιοι για διορισμό φιλόλογοι εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τους αφαιρείται η δυνατότητα διδασκαλίας ενός αντικειμένου που θεωρείται προαπαιτούμενο του διορισμού τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να ανατίθεται σε άλλες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν τύχει ούτε της στοιχειώδους προπτυχιακής κατάρτισης στο μάθημα;
Η ΠΕΦ ζητεί να αρθεί αμέσως η υποβάθμιση του μαθήματος και να αποκατασταθεί η βαρύτατα πληγείσα τα τελευταία χρόνια αξία του, με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του (και μάλιστα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στην οποία το μάθημα είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένο) και  με την αποκλειστική ανάθεση της διδασκαλίας της Ιστορίας σε φιλολόγους, οι οποίοι εξ άλλου  μπορούν να  αξιοποιούν  την ιστορική  γνώση αναδεικνύοντας  την ιστορική διάσταση και στα άλλα διδακτικά αντικείμενα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φιλοσοφία) και μετατρέποντας έτσι σε καθημερινή πράξη  το αρχαίο ρητό ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν.
Ζητούμε από τα ιστορικά τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών να υπερασπισθούν την ιστορική επιστήμη και γνώση συντασσόμενοι στον αγώνα για την υπεράσπιση του μαθήματος με τους μαχόμενους φιλολόγους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΦ


Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

«Η συνομιλία λογοτεχνικών κειμένων με τα έργα τέχνης»: φιλολογική εκδήλωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

H Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σας καλεί να παρευρεθείτε στη φιλολογική εκδήλωση με θέμα «Η συνομιλία λογοτεχνικών κειμένων με τα έργα τέχνης», η οποία θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013 και ώρα 18.45 μ.μ. στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα-Μετρό Πλατείας Συντάγματος).
*
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προεδρία: Τασούλα Καραγεωργίου, δ.φ. , Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.

19.00-19.20:
Ανθούλα Δανιήλ, δ.φ.-κριτικός λογοτεχνίας, «Η Τέχνη και οι Τέχνες».
19.20-19.40:
Χάρις Σχολινάκη –Χελιώτη, δ.φ., Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.: «Ποίησις σιωπῶσα ἤ Ζωγραφία λαλοῦσα; Σκέψεις για την τέχνη και τα «υλικά» της».
19.40-20.00
Ασπασία  Γκιόκα, δ.φ.,  «Ὁ  κελητίζων παῖς,  ο Ηνίοχος και τα άλογα: Εικαστικά διακείμενα  στο μεσοπολεμικό μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη».
20.00-20.20:
Γιάννης Ρηγόπουλος, δ.φ., Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε., «Η συμβίωση των τεχνών. Οι χρήσεις της αναλογίας στην εικονιστική ποίηση».
20.20-20.40:
Συζήτηση
                                                            Για  το  Δ.  Σ.

                   Ο   Πρόεδρος                                               Η  Γεν. Γραμματέας


                Αναστάσιος Στέφος                                         Γεωργία  ΧαριτίδουΗ Π.Ε.Φ. ευχαριστεί θερμότατα το «Σπίτι της Κύπρου» για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.


Η καταγωγή της τραγωδίας και του αττικού θεάτρου

Ο σχολικός μας σύμβουλος κ. Μ. Στεργιούλης μάς κοινοποίησε μελέτη της κ. Αριάδνης Γκάρτζιου-Τάττη  με τίτλο "Η καταγωγή της τραγωδίας και του αττικού θεάτρου". Την αναρτούμε στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για το συνέδριο του Νοεμβρίου με θέμα το ποιητικό έργο του Ευριπίδη.

Διαβάστε τη μελέτη.