Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού·Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου»


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνίας, με πρωτοβουλία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, προκηρύσσει Περιφερειακό Διαγωνισμό Ποίησης με τίτλο «Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου». Ο Διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με το με αρ. πρωτ. 10819/21-10-2019 έγγραφό της και  διοργανώνεται με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα ετών από τον θάνατο του ποιητή Γιάννη Ρίτσου τον Νοέμβριο του 2020 (11 Νοεμβρίου 1990). 
Η επέτειος αυτή αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για να παρακινηθούν οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν με τρόπο δημιουργικό και ενεργητικό  το έργο του μεγάλου ποιητή. Για αυτό τον λόγο  η ΔΔΕ Λακωνίας προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου να δημιουργήσουν ένα ποιητικό κείμενο αφορμώμενοι από ένα έργο του Γιάννη Ρίτσου. 
Με αυτό τον τρόπο, ο διαγωνισμός αποσκοπεί:
  • να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να γνωρίσουν τον βίο και το έργο του μεγάλου Λάκωνα ποιητή
  • να μυηθούν στις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
  • να καλλιεργήσουν την αισθητική τους έκφραση
  • να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την έμπνευσή τους 

Όροι διαγωνισμού: 
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους. 
Κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο ποίημα, στην  ελληνική γλώσσα, πρωτότυπο και αδημοσίευτο, που σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει εμπνευστεί από ένα έργο του Γιάννη Ρίτσου.
 Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα είναι γραμμένο στα ελληνικά και θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται, επίσης,  και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο).
 Εκτός από τα παραπάνω αντίτυπα απαιτείται και ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου σε μορφή αρχείου κειμένου αποθηκευμένο σε CD με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο. 

Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του/της διαγωνιζομένου/ης θα πρέπει να κλεισθούν σε μικρό φάκελο μαζί με την έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα και στο εξωτερικό του μέρος πρέπει να αναγράφεται το ψευδώνυμο. Τα δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος και το CD θα πρέπει να σταλούν στη Διεύθυνση: ΔΔΕ Λακωνίας, Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας, 2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης – Γυθείου (υπ’ όψιν Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων), με την ένδειξη: Για τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με τίτλο «Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου». Στο πάνω μέρος του φακέλου αποστολής θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και οπωσδήποτε η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο). 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών προτείνεται να οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 
Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν θα επιστρέφονται.
 Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή κατά το διάστημα 01 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2020, για την οποία δεν προβλέπεται οποιαδήποτε μορφής αποζημίωσης. 
Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εντός του Απριλίου 2020.
Θα απονεμηθεί 1ο,  2ο και 3ο Βραβείο στους/στις διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες, καθώς και ειδικός έπαινος σε όσους μαθητές/τριες καταλάβουν την τέταρτη και πέμπτη θέση. 
Η απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει κατά τη διάρκεια ειδικής εκδηλώσεως στην γενέτειρα του ποιητή, τη Μονεμβασία, που θα οργανωθεί από τη ΔΔΕ Λακωνίας σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Μονεμβασίας «Γιάννης Ρίτσος», το ΓΕΛ Μονεμβασίας και άλλους τοπικούς φορείς.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του. 
Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού προτείνεται να αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 
1. Ιωάννης Σόλαρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ 02, ΠΔΕ Πελοποννήσου 
2. Αλεξάνδρα Δημακοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ 02, ΠΔΕ Πελοποννήσου 
3. Μανώλης Στεργιούλης, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 02, τ. σχολικός σύμβουλος φιλολόγων Λακωνίας 
4. Απόστολος Παπατσίρος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 02, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας
 5. Δημήτριος Βαχαβιώλος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 02, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λακωνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2731363469 (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λακωνίας).