Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

 09.30:   Έναρξη εργασιών ημερίδας από τον Σχολικό Σύμβουλο Μανώλη Μ. Στεργιούλη
                                   
Πρώτη συνεδρία
Πρόεδρος: Δημήτριος Θ. Βαχαβιώλος, δ.φ.
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

09.40-10.00: Ο πληθυσμός της Μικράς Ασίας κατά τους πρώιμους  βυζαντινούς αιώνες (4oς-7ος αι. μ. Χ.): οι επιγραφικές  μαρτυρίες
                     Αικατερίνη Μουσαδάκου, ΜΑ
                     Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης