Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ψηφίσματα Συνδέσμων Φιλολόγων για το μάθημα της Ιστορίας

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
        ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Φιλολόγων Μαγνησίας καταθέτει την ανησυχία και την  έντονη διαμαρτυρία της στη συζήτηση του ενδεχομένου να δίδεται ως αντικείμενο πρώτης ανάθεσης το μάθημα της Ιστορίας σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (ξενόγλωσσους, θεολόγους, κοινωνιολόγους κλπ). Συμμεριζόμενοι και την από 30-5-2013 διαμαρτυρία της ΠΕΦ εκφράζουμε την εντονότατη αντίθεσή μας στη υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού που θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση το πολύπαθο μάθημα της Ιστορίας αλλά και στην ολοένα και περισσότερο διαδεδομένη πρακτική που ακολουθείται στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα να ανατίθενται και να διδάσκονται μαθήματα της φιλολογικής ζώνης από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, εφαρμόζοντας σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών .
Είναι αδιανόητο οι ανωτέρω τάσεις και πρακτικές να υποβαθμίζουν μείζονος μορφωτικής και διαπαιδαγωγικής αξίας μαθήματα. Φαινόμενα όπως η αρνητική στάση των Ελλήνων μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας ή το έλλειμμα ιστορικής παιδείας που χαρακτηρίζει μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση και στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, η διδασκαλία από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και η νηφάλια κριτική προσέγγιση του παρελθόντος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθίσταται επιτακτική και είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτών με ενεργή ιστορική συνείδηση και για την αναβάθμιση του διαλόγου στη δημόσια σφαίρα στην οποία η Ιστορία διαδραματίζει έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ από όλες τις άλλες ειδικότητες μόνο οι υποψήφιοι για διορισμό φιλόλογοι εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας. Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω πρακτικές αγνοούν, περιθωριοποιούν και ακυρώνουν μεγάλη μερίδα αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Υπογραμμίζουμε ότι η διαμαρτυρία μας δεν έχει συντεχνιακό χαρακτήρα και δεν στρέφεται εναντίον συναδέλφων που δικαίως επιθυμούν να εργαστούν στη θέση στην οποία διορίστηκαν, διδάσκοντας το αντικείμενο που επέλεξαν να σπουδάσουν. Όμως αυτό ακριβώς διακυβεύεται με την προχειρότητα και την  επιπολαιότητα που επιδεικνύεται στην ανάθεση των διδακτικών αντικειμένων.
Αντιδρούμε στην προωθούμενη λογική των ευέλικτων εργαζομένων που θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ανεδαφικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, τα ωράρια διδασκαλίας και το «νέο » σχολικό χάρτη.
Διεκδικούμε, αξιώνουμε και απαιτούμε να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση σε όλα τα μαθήματα πρώτης ανάθεσης του κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων.  •    Επίσης,  μπορείτε να διαβάσετε ψήφισμα διαμαρτυρίας του Συνδέσμου Φιλολόγων Τρικάλων για το ίδιο θέμα, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Για να διαβάσετε το ψήφισμα, πατήστε εδώ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

            Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, με ιδιαίτερη ανησυχία, πληροφορείται ότι, κατά τη σύνταξη των νέων προγραμμάτων σπουδών για το Λύκειο, που σχεδιάζονται, δυστυχώς, ερήμην των επιστημονικών Ενώσεων, υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί το μάθημα της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο, στην καλύτερη περίπτωση, εμφανίζεται ως μονόωρο στη Β΄ Λυκείου.
Η Φιλοσοφία δεν διδάσκεται, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, στο Λύκειο, - γεγονός απαράδεκτο – και είναι το μόνο γνωστικό αντικείμενο που τίθεται σε διαζευκτική επιλογή με την Πολιτική και το Δίκαιο. Υποβαθμίζεται έτσι η διδασκαλία της Φιλοσοφίας, στη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη, σε αντίθεση μάλιστα με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου κατέχει πρωτεύουσα θέση.
            Για την αναβάθμιση του μαθήματος και την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, προτείνεται η διδασκαλία του τόσο στην Γ΄ Γυμνασίου όσο και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ως Ιστορία της Φιλοσοφίας (Αρχαία Ελληνική, Μεσαιωνική του Βυζαντίου και της Δύσης, Νεότερη και Σύγχρονη).


Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.