Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

            Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, με ιδιαίτερη ανησυχία, πληροφορείται ότι, κατά τη σύνταξη των νέων προγραμμάτων σπουδών για το Λύκειο, που σχεδιάζονται, δυστυχώς, ερήμην των επιστημονικών Ενώσεων, υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί το μάθημα της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο, στην καλύτερη περίπτωση, εμφανίζεται ως μονόωρο στη Β΄ Λυκείου.
Η Φιλοσοφία δεν διδάσκεται, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, στο Λύκειο, - γεγονός απαράδεκτο – και είναι το μόνο γνωστικό αντικείμενο που τίθεται σε διαζευκτική επιλογή με την Πολιτική και το Δίκαιο. Υποβαθμίζεται έτσι η διδασκαλία της Φιλοσοφίας, στη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη, σε αντίθεση μάλιστα με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου κατέχει πρωτεύουσα θέση.
            Για την αναβάθμιση του μαθήματος και την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, προτείνεται η διδασκαλία του τόσο στην Γ΄ Γυμνασίου όσο και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ως Ιστορία της Φιλοσοφίας (Αρχαία Ελληνική, Μεσαιωνική του Βυζαντίου και της Δύσης, Νεότερη και Σύγχρονη).


Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου