Δ.Σ. Συνδέσμου


Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ 2017 - 2019
Πρόεδρος :

Ξανθάκου Ελένη

Αντιπρόεδρος:
Βαχαβιώλος Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας :

Μοράτος Ανδρέας

Ταμίας :

Παπατσίρος Απόστολος

Ειδική Γραμματέας :
Ηλιοπούλου Μάρθα

Οργανωτική Γραμματέας :

Δεμοιράκου Μαρία

Έφορος Βιβλιοθήκης :

Αργειτάκου Αγγελική