Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού·Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου»


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνίας, με πρωτοβουλία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, προκηρύσσει Περιφερειακό Διαγωνισμό Ποίησης με τίτλο «Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου». Ο Διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με το με αρ. πρωτ. 10819/21-10-2019 έγγραφό της και  διοργανώνεται με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα ετών από τον θάνατο του ποιητή Γιάννη Ρίτσου τον Νοέμβριο του 2020 (11 Νοεμβρίου 1990). 
Η επέτειος αυτή αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για να παρακινηθούν οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν με τρόπο δημιουργικό και ενεργητικό  το έργο του μεγάλου ποιητή. Για αυτό τον λόγο  η ΔΔΕ Λακωνίας προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου να δημιουργήσουν ένα ποιητικό κείμενο αφορμώμενοι από ένα έργο του Γιάννη Ρίτσου. 
Με αυτό τον τρόπο, ο διαγωνισμός αποσκοπεί:
  • να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να γνωρίσουν τον βίο και το έργο του μεγάλου Λάκωνα ποιητή
  • να μυηθούν στις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
  • να καλλιεργήσουν την αισθητική τους έκφραση
  • να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την έμπνευσή τους 

Όροι διαγωνισμού: 
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους. 
Κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο ποίημα, στην  ελληνική γλώσσα, πρωτότυπο και αδημοσίευτο, που σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει εμπνευστεί από ένα έργο του Γιάννη Ρίτσου.
 Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα είναι γραμμένο στα ελληνικά και θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται, επίσης,  και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο).
 Εκτός από τα παραπάνω αντίτυπα απαιτείται και ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου σε μορφή αρχείου κειμένου αποθηκευμένο σε CD με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο. 

Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του/της διαγωνιζομένου/ης θα πρέπει να κλεισθούν σε μικρό φάκελο μαζί με την έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα και στο εξωτερικό του μέρος πρέπει να αναγράφεται το ψευδώνυμο. Τα δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος και το CD θα πρέπει να σταλούν στη Διεύθυνση: ΔΔΕ Λακωνίας, Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας, 2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης – Γυθείου (υπ’ όψιν Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων), με την ένδειξη: Για τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με τίτλο «Μαθητικές Γραφές με αφορμή ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου». Στο πάνω μέρος του φακέλου αποστολής θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και οπωσδήποτε η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο). 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών προτείνεται να οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 
Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν θα επιστρέφονται.
 Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή κατά το διάστημα 01 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2020, για την οποία δεν προβλέπεται οποιαδήποτε μορφής αποζημίωσης. 
Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εντός του Απριλίου 2020.
Θα απονεμηθεί 1ο,  2ο και 3ο Βραβείο στους/στις διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες, καθώς και ειδικός έπαινος σε όσους μαθητές/τριες καταλάβουν την τέταρτη και πέμπτη θέση. 
Η απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει κατά τη διάρκεια ειδικής εκδηλώσεως στην γενέτειρα του ποιητή, τη Μονεμβασία, που θα οργανωθεί από τη ΔΔΕ Λακωνίας σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Μονεμβασίας «Γιάννης Ρίτσος», το ΓΕΛ Μονεμβασίας και άλλους τοπικούς φορείς.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του. 
Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού προτείνεται να αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 
1. Ιωάννης Σόλαρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ 02, ΠΔΕ Πελοποννήσου 
2. Αλεξάνδρα Δημακοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ 02, ΠΔΕ Πελοποννήσου 
3. Μανώλης Στεργιούλης, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 02, τ. σχολικός σύμβουλος φιλολόγων Λακωνίας 
4. Απόστολος Παπατσίρος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 02, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας
 5. Δημήτριος Βαχαβιώλος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 02, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λακωνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2731363469 (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λακωνίας). 
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Υποστηρικτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά, Ν.Ε Γλώσσα και Λογοτεχνία
Το υποστηρικτικό υλικό της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων-ΠΕ02 Δημακοπούλου Αλεξάνδρας που παρουσιάστηκε στις επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις των φιλολόγων Γ΄ ΓΕ.Λ. για τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ν.Ε. Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ ΓΕ.Λ.
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Το 46ο Συνέδριο της ΠΕΦ


Στην Κόρινθο από 7 έως 9 Νοεμβρίου το 46ο Συνέδριο της ΠΕΦ με θέμα: «Βυζάντιο: Ιστορία και Πολιτισμός»Κόρινθος
Δημοτικό Θέατρο "Θωμάς Θωμαΐδης"
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δαμασκηνού 57, Κόρινθος


Συνδιοργάνωση: Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας, Δήμος Κορινθίων, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Α, Β και Γ Λυκειου 2019-2020
Οδηγίες  για τη διδασκαλία  μαθημάτων  της Β και  Γ΄ Γενικού Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος  2019-2020  εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας  μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παραθέτουμε τις οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα: 

Α και Β Λυκείου (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφία) 


Γ Λυκείου Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Καλό καλοκαίρι!

Πίνακας του Αθανάσιου Σταθακόπουλου


το καλοκαίρι μύρισε˙ προσμένουν οι αμμουδιές
και τα πριάρια,
πριν έμπης, άθεη χειμωνιά, να γίνουν εκκλησιές˙
οι ερωτεμένοι λειτουργοί και τα φιλιά τροπάρια.


 Κωστής Παλαμάς, Το καλοκαίριΤο  καλοκαίρι έφτασε, ώρα για ξεκούραση, ανασύνταξη και για πολλούς από εμάς προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λακωνίας σας εύχεται όμορφο δημιουργικό και ξένοιαστο καλοκαίρι! Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Εκδήλωση της ΠΕΦ: Μνήμη Φάνη Ι. Κακριδή


Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
τιμά τον Φάνη Ι. Κακριδή,
 αγαπημένο δάσκαλο και πολύτιμο συνεργάτη
την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, 6.15 μ.μ.
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
(Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο)
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Α' και Β΄ Λυκείου (2020-21)

Καθορίστηκε, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος  της Ιστορίας Α ́ και Β ́ Γενικού Λυκείου, που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2020-21.
Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  ΦΕΚ 2020/3 Ιουνίου 2019.
Πρόγραμμα Σπουδών Α Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η εδραίωση της νεωτερικότητας
Η περιπέτεια του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα(1880-1911)
Αποικιοκρατία και Ιμπεριαλισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Η εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους και  η εθνική ολοκλήρωση
Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος
Η Ελλάδα στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και η Μικρασιατική Εκστρατεία
Η εποχή του Μεσοπολέμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
β Παγκόσμιος Πόλεμος
 Η Ελλάδα στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ένας διαιρεμένος κόσμος
Η μεταπολεμική Ελλάδα
Το Κυπριακό Ζήτημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:   ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και εποχή της παγκοσμιοποίησης
Η σύγχρονη Ελλάδα
Οι νέες συγκρούσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
————————————-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΘΕΜΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ(ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (19ος -20ος ΑΙ.)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  7: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (19ος  -20ος  ΑΙ)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  8: Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  9 : Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960
Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών παρακάτω: 
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Εικαστική έκθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 08


Η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης/Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, διοργανώνουν έκθεση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 08 στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη από 11 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019. Πρόκειται για μία εικαστική έκθεση που αποσκοπεί στην προβολή του εικαστικού έργου των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 08 που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Λακωνίας. Η έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό, ενώ οι σχολικές μονάδες μπορούν, ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό της Πινακοθήκης, να την επισκεφτούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος των εικαστικών ή άλλων σχετικών διδακτικών αντικειμένων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 8:30 μ.μ. (Κουμαντάρειος Πινακοθήκη-Κων/νου Παλαιολόγου 123, Σπάρτη) και είναι ανοικτά για το κοινό.

                         Η πρόσκληση της εκδήλωσηςΔευτέρα, 6 Μαΐου 2019

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Κείμενο διαμαρτυρίας για τις αλλαγές στο ΛύκειοΜέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα το Υπουργείο προχώρησε στην ψήφιση ενός νόμου, ο οποίος αποτελεί θλιβερή συνόψιση εκείνων των αλλαγών στο πρόγραμμα του Λυκείου απέναντι στις οποίες η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων έχει ήδη επανειλημμένα εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της. 

Η απαρίθμηση στη συνέχεια των αλλαγών αυτών αποκαλύπτει τις ψηφίδες στη μελαγχολική εικόνα, η οποία προαναγγέλλει μέλλον δυσοίωνο για τον κλάδο των φιλολόγων και τα φιλολογικά μαθήματα: 
  •  Η οριστική κατάργηση της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών από την Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών συνιστά σοβαρότατο πλήγμα κατά των κλασικών γραμμάτων. Η μετατροπή δε του μαθήματος σε προαιρετικώς επιλεγόμενο και μη εξεταζόμενο μάθημα περισσότερο ανακαλεί τη γνωστή για τις προφάσεις εν αμαρτίαις ρήση.
  •  Η κατάργηση της διδασκαλίας της Ιστορίας του Σύγχρονου Κόσμου ως μαθήματος Γενικής Παιδείας στην Γ΄ Λυκείου στερεί από τους αυριανούς πολίτες τα γνωστικά εφόδια για την κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων. Στο ίδιο πνεύμα δυστυχώς εντάσσεται και ο περιορισμός της διδασκαλίας της Ιστορίας στα ΕΠΑΛ σε μία μόνο διδακτική ώρα και στην Α΄ τάξη αποκλειστικά.
  •  Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας επίσης υποβαθμίζεται, διδακτικά και εξεταστικά, μετά την ουσιαστική κατάργηση της περίληψης και τη συρρίκνωση της παραγωγής λόγου σ’ ένα συνοπτικής παρουσίασης θέσεων και απόψεων κείμενο 4-5 παραγράφων.
  •  Τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας κατά τη συνεξέτασή τους με τη Νεοελληνική Γλώσσα, σε ένα τρίωρο, προβλέπεται να προσεγγίζονται συχνά ως αφορμή για γλωσσικές ασκήσεις και κοινωνιολογικού χαρακτήρα αναλύσεις και όχι με γνώμονα την καλλιέργεια δημιουργικών αναγνωστών που διαθέτουν γνώση των κειμένων και των λογοτεχνικών ρευμάτων, κριτική ικανότητα και ευαισθησία.
  • Η κατάργηση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φιλοσοφίας από το Γενικό Εσπερινό Λύκειο στερεί από τους μαθητές την επαφή με την ιστορία των ιδεών και τη φιλοσοφική σκέψη.
  •  Πλήρης είναι η απαξίωση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Η εξαίρεσή του από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γυμνάσιο και στη Β΄ Λυκείου, η ουσιαστική συγχώνευση της διδασκαλίας των εμβληματικών κειμένων του Επιταφίου Λόγου του Περικλή και της Αντιγόνης του Σοφοκλή, ο περιορισμός της κορυφαίας πνευματικής άσκησης που είναι η μετάφραση, συντελούν δραματικά στην περαιτέρω υποβάθμιση του μαθήματος.

Είναι εμφανές ότι ο νέος νόμος που μόλις ψηφίστηκε διαψεύδει πανηγυρικά τις υπουργικές εξαγγελίες περί αποκατάστασης του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου και καθόλου δεν το αποδεσμεύει από την αντιπαιδαγωγική χρησιμοθηρική λογική. 

Καλούμε επομένως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου και τους συναδέλφους να διατηρούν πάντα ακμαία την πίστη τους στις ανθρωπιστικές αξίες.