Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Επιμορφωτικό υλικό για το μάθημα της Ν.Ε. Γλώσσας (2020)


Δημοσιεύουμε το υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (4 αρχεία pdf) του Ι.Ε.Π. για το μάθημα της Ν.Ε. Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕ.Λ, βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν από την Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 Δημακοπούλου Αλεξάνδρα τα επιμορφωτικά σεμινάρια Φιλολόγων που αφορούσαν την αξιολόγηση γραπτών δοκιμίων.