Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ  Π.Ε.Φ.

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗ διδασκαλία της Ιστορίας στη  σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα προσανατολίζεται προς μια  Γενική Ιστορία, η οποία προσεγγίζει την εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, ιδεολογικής, επιστημονικής, αισθητικής δραστηριότητας του ανθρώπου από την αρχαιότητα ως σήμερα.  Η Γενική Ιστορία αποκαλύπτει την αιτιακή και χρονική διαδοχή των γεγονότων και ιστορικών εποχών, δηλαδή   εξηγεί και ερμηνεύει την ιστορική εξέλιξη. Αποδέχεται την καθολική σχέση και σύνδεση του προηγούμενου με το επόμενο χωρίς κενά και παραλείψεις.
Ο βασικός σκοπός της  διδασκαλίας της Ιστορίας συμπίπτει με το σκοπό της ιστορικής έρευνας, που είναι η εξεύρεση της αλήθειας των γεγονότων. Στο σχολείο διδάσκουμε την Ιστορία ως επιστήμη, η οποία διατηρεί την αυτοτέλειά της, τόσο στο αντικείμενο όσο και στη μέθοδο. Συγκροτείται ως επιστημονικός-αφηγηματικός λόγος στη διδασκαλία και ταυτόχρονα εξετάζονται αποσπάσματα  από  πηγές που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της γνώσης, οικονομικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές, λογοτεχνικές, λαογραφικές, ανθρωπολογικές, φιλοσοφικές, για να εξοικειωθεί  ο μαθητής με την τεκμηρίωση.  Επομένως,  το ιστορικό υλικό μπορεί να μας οδηγήσει  σε  μια γενικευτική-συνθετική διαδικασία, η οποία είναι χρήσιμη για τη διδασκαλία. Μια διάσταση της Ιστορίας  είναι η  έρευνα, που  μπορεί να διαιρεθεί σε τομείς και  να γίνουν καταγραφές και ανακοινώσεις.
Η λεγόμενη Θεματική ή Διαθεματική Ιστορία δεν υπάρχει, είναι άκυρη  και δεν ανταποκρίνεται στην παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία. Κατανοείται λαθεμένα ως αυθαίρετη παρουσίαση του ιστορικού υλικού, αφού ταυτίζεται με την επιμέρους προβληματική του κάθε ερευνητή, και όχι με  το πρόβλημα της μάθησης και της γνώσης.
Η επιλογή θέματος ή θεματικής περιοχής συνδέεται με επίκαιρες ή σημερινές ανάγκες, που είναι υποκειμενικές και, συχνά, στενά ιδεολογικές (ιδεολογήματα) και  διαμορφώνουν ψευδεπίγραφα μέτωπα ή καταλήγουν σε πολιτική εκμετάλλευση. Βέβαια υπάρχει και το  πρόβλημα  σχέσης Ιδεολογίας και Ιστορίας, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης..
Η εμμονή στη Θεματική ή Ειδική Ιστορία, μας εμπλέκει  στην αναζήτηση που πραγματοποιείται από τους  ερευνητές, οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν το γενικό  από το ειδικό, παραμένοντας  σε μια επαγωγική μέθοδο, διεξάγοντας σωστά την έρευνα του πεδίου τους. 
Η διδασκαλία της Γενικής Ιστορίας μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα ειδικά θέματα ή την  τοπική ιστορία, που είναι ενταγμένη οργανικά μέσα στην εξέλιξη, την  αιτιακή και χρονική διαδοχή και εξήγηση. Δεν είναι δυνατόν  τα θέματα αυτά να είναι ισοδύναμα και να αποκλίνουν μεταξύ τους, ούτε να βρίσκονται σε ομόκεντρους κύκλους αφού αυτό  προκαλεί  σύγχυση στο μαθητή, γιατί  είναι ανεξάρτητα και αποσπασματικά Για παράδειγμα  τίποτα δεν εξηγούν, τα θέματα:  οι γυναίκες, αγρότες, εργάτες, οι πολιτικές εξουσίες, τα παιδιά στην ιστορία, αν δεν ενταχθούν σε γενικές προβληματικές.  Πρέπει να ρωτάμε πώς γεννιούνται τα  προβλήματα σε μια συγκεκριμένη  ιστορική εποχή.
Η σημερινή απόπειρα  σύνδεσης με τη λεγόμενη «Διαθεματικότητα», είναι μια, ακόμα, άκυρη διαδικασία. Εναρμονίζεται  με μια αντίληψη της «ερευνητικής εργασίας» (project), αφού  οι μαθητές δεν έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να φτάσουν σε επιστημονικές-ερευνητικές συγκρίσεις, πράγμα που μπορούν να επιτύχουν ολοκληρωμένοι ερευνητές σε μεταπτυχιακές διαδικασίες.
Προτείνουμε η διδασκαλία της Ιστορίας και το Αναλυτικό Πρόγραμμα να   συγκροτηθούν με βάση τη θέση της Ομάδας, που είναι δημοσιευμένη στη Φιλολογική, τεύχος 119, Απρίλιος-Ιούνιος 2012 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Φ.

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΦ
 Αναστασία  Αβραμίδου        Φιλόλογος, Master  Ανθρωπιστικών σπουδών 
Γιούλα  Κωνσταντοπούλου     Δρ. Ιστορίας 
Κυριακούλα  Μαμίτση            Φιλόλογος, ιστορικός
Χαράλαμπος  Μπαμπούνης    Αναπλ.  Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστ. Αθηνών
Μιχάλης  Παπαδόπουλος        Δρ. Ιστορίας
Μάρκος  Ρενιέρης                   D.E.A.  Ιστορίας
Σπύρος  Τουλιάτος                 Ιστορικός,  Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΦ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  Π.Ε.Φ.
Η  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΣΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

            Η Ομάδα  Ιστορίας της Π.Ε.Φ.  παρακολουθεί   με ανησυχία και αγανάκτηση τις ενέργειες  παραγόντων του Υπουργείου  Παιδείας  που έχουν ως στόχο το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Οι διαρροές μάς λένε ότι υπάρχει πρόθεση να δοθεί το μάθημα ως  πρώτη ανάθεση και σε άλλες ειδικότητες, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους εκπαιδευτικούς και ειδικά στον κλάδο των Φιλολόγων (ΠΕ2). 
            Η υποβάθμιση του  μαθήματος της Ιστορίας ήταν πολύ έντονη την περσινή  χρονιά, αφού  ανατέθηκε σε ειδικότητες με δεύτερη ανάθεση με μοναδικό κριτήριο την κάλυψη ωραρίου έγιναν μάλιστα και αναθέσεις που παραβίαζαν το νόμο και προκάλεσαν σύγχυση για την προτεραιότητα της διδασκαλίας από τους φιλολόγους.  Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο υποβάθμισης έως και ακύρωσης της ιστορικής μάθησης και γνώσης , έτσι ώστε ο μαθητής να αδυνατεί να διαμορφώσει ιστορική συνείδηση. Παράλληλα υπάρχει διαρροή πληροφοριών για ομάδες συγγραφής νέων βιβλίων, οι οποίες φαίνεται να μην ολοκληρώνουν το έργο τους ή να απορρίπτονται  με κυβερνητική εντολή. Όμως η πληθώρα  των πληροφοριών που υπάρχουν στο internet, απλώς αναπαράγονται  στο πλαίσιο του project (ερευνητική εργασία) και δεν οδηγούν σε μια συνθετική διαδικασία που να αναβαθμίζει τη διδασκαλία  από τις πηγές.  Αυτή η διαδικασία γίνεται με  σκοπό να επικρατήσει η θεματική ιστορία και διαθεματική με τη βοήθεια διαφορετικών ειδικοτήτων. Με την είσοδο των άλλων ειδικοτήτων, οι οποίες έχουν στις αποσκευές τους αποσπασματικές γνώσεις Ιστορίας, προχωράει, εκ των πραγμάτων, ο κατακερματισμός της γνώσης.
            Οι φιλόλογοι που έχουν σπουδάσει σε Φιλοσοφικές Σχολές και Τμήματα αντίστοιχα έχουν αποκτήσει γνώσεις της γενικής Ιστορίας και μπορούν να το διδάξουν ως μάθημα Γενικής Παιδείας. Επιπλέον, η  γενική γνώσης της Ιστορίας έχει σχέση και με το προαπαιτούμενο στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ που είναι η Ιστορία.
Η επίθεση στο μάθημα της Ιστορίας μπορεί να αποτελέσει  την  αρχή της διάλυσης της ειδικότητας και σε άλλα μαθήματα.
            Υπερασπιζόμαστε την επιστήμη της Ιστορίας και δεχόμαστε ότι έχει     αυτοτέλεια  στο αντικείμενο και τη μέθοδο.  Δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να αφομοιωθεί από την Ανθρωπολογία, την Κοινωνιολογία, τις Ξένες Γλώσσες  και τη Λογοτεχνία, αντικείμενα που έχουν τη δική τους αυτοτέλεια πράγμα που δεν αμφισβητεί κανένας. 
Απαιτούμε  να κατοχυρωθεί η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας των Φιλολόγων και να αναγνωριστεί η πολυπλοκότητα του διδακτικού αντικειμένου και η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας.   

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΦ
 Αναστασία  Αβραμίδου        Φιλόλογος, Master  Ανθρωπιστικών σπουδών 
Γιούλα  Κωνσταντοπούλου     Δρ. Ιστορίας 
Κυριακούλα  Μαμίτση            Φιλόλογος, ιστορικός
Χαράλαμπος   Μπαμπούνης    Αναπλ. Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστ. Αθηνών
Μιχάλης  Παπαδόπουλος        Δρ. Ιστορίας
Μάρκος  Ρενιέρης                   DEA  Ιστορίας
Σπύρος  Τουλιάτος                 Ιστορικός,  Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου