Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΣπουδώνΤο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  (ΦΕΚ 645 B΄/02-03-2017).
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 14/6/2017 έως και 29/9/2017 στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (Μυστράς, 23100, τηλ. 27310-28833, 6972-690437, 6945-801175, e-mail: inevyp@uop.gr.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες της Προκήρυξης και τη σχετική αίτηση : ΕΔΩ