Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΦ ΚΟΖΑΝΗΣ


Κοζάνη 4-9-2013
Προς: Δ/νση Εκπ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης
ΠΥΣΔΕ 

Κοιν: 1. Το Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων
2.Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας
3. Σύμβουλο Φιλολόγων Ν. Koζάνης
4. ΕΛΜΕ Κοζάνης.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


Με την παρούσα επιστολή,
Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην πρακτική που υιοθετήθηκε σε ορισμένα σχολεία Δ.Ε. της Κοζάνης κατά τις αναθέσεις μαθημάτων να δίνεται το μάθημα της Ιστορίας που είναι μάθημα 1ης ανάθεσης για τους φιλολόγους (ΠΕ2) εκ των προτέρων σε άλλες ειδικότητες καθηγητών που δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα 1ης ανάθεσης, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας που παραθέτουμε:

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 23464/Γ2/06-­03-­2012 υπουργική απόφαση «Με τα μαθήματα Α΄
Ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα Β΄ Ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.»
Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται  σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β΄ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη ειδικότητα. (Αρ.Πρωτ.84582/Δ2  20-06-2013 «Διευκρινιστικές οδηγίες για  τοποθετήσεις  και  ρύθμιση υπεραριθμιών  εκπαιδευτικών  Β/θμιας  εκπαίδευσης»).

Ο Εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.

Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος  δύναται  να  δοθούν  σε  εκπαιδευτικούς  που  έχουν το μάθημα  στη  δεύτερη  ειδικότητά  τους. (Αρ.Πρωτ.84582/Δ2  20-06-2013 «Διευκρινιστικές οδηγίες για  τοποθετήσεις  και  ρύθμιση υπεραριθμιών  εκπαιδευτικών  Β/θμιας  εκπαίδευσης»).

Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων ή τμημάτων ΤΕΙ που εντάσσονται στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης και η ποιότητα του διδακτικού τους έργου, προτείνεται, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους να αναλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που απέκτησαν ως πτυχιούχοι διαφορετικών τμημάτων.(Οδηγία 9, αρ. πρωτ.119052/Γ2/17-09/2008).

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να περισσεύουν φιλόλογοι και να μην υπάρχουν ώρες διαθέσιμες για να τοποθετηθούν σε σχολεία από το ΠΥΣΔΕ.
Θεωρούμε πως μ’ αυτό τον τρόπο παραβιάζεται κάθε επιστημονική και παιδαγωγική δεοντολογία, καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια στις άλλες ειδικότητες, ώστε να υπηρετηθούν οι υψηλές απαιτήσεις της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.
Καταγγέλλουμε την πρακτική της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης να ακυρώνει αυθαίρετα τα επιστημονικά κριτήρια στις αναθέσεις μαθημάτων και να τις ορίζει με γνώμονα αποκλειστικά διαχειριστικά κριτήρια συμπλήρωσης ωραρίου πλεονάζοντος προσωπικού, ευνοώντας συγκεκριμένες ειδικότητες και δημιουργώντας πικρίες και διχασμούς ανάμεσα σε συναδέλφους.
Υπερασπιζόμαστε τα μαθήματα της ειδικότητάς μας και το δικαίωμα που μας παρέχουν οι πανεπιστημιακές μας σπουδές στη διδασκαλία τους, ώστε να μην ακυρωθεί ο επιστημονικός  χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Ο κλάδος μας (Φιλόλογοι ΠΕ02) είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε την επιστημονική κατάρτιση, την επιμόρφωση, την αξιολόγηση μέσω ΑΣΕΠ και την εμπειρία για τη διδασκαλία της Ιστορίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
Ζητούμε η Ιστορία να μη διαχωρίζεται τεχνηέντως από τα άλλα φιλολογικά μαθήματα, αλλά ως μάθημα 1ης ανάθεσης να διδάσκεται από φιλολόγους και να μην επιχειρείται η απαξίωσή του.
Απαιτούμε στόχος του «Νέου Σχολείου» να είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με επίκεντρο τον μαθητή.
Καλούμε τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων να συμβάλουν με τη στάση τους στην  υπεράσπιση του δικαιώματος του κάθε κλάδου να διδάσκει τα μαθήματα της ειδικότητάς του.
Ζητούμε από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης και το ΠΥΣΔΕ να σεβαστεί την αρχή της ισονομίας, την ισχύουσα νομοθεσία περί αναθέσεων, και επιφυλασσόμαστε να καταγγείλουμε κάθε παραβίασή της.
Το Δ. Σ. του

Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου