Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

19/9/2013
             Κατάφωρη αδικία εις βάρος των φιλολόγων

Στην ημερίδα που πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (18-9-13) με 
θέμα το μάθημα της Ιστορίας αναδείχθηκε το μέγεθος του προβλήματος που 
αντιμετωπίζει ο φιλολογικός κόσμος με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς: 
μεγάλος αριθμός φιλολόγων- παρά τις συνταξιοδοτήσεις- πλεονάζει και βρίσκεται στη 
διάθεση των ΠΥΣΔΕ όλης της χώρας. Ο παραλογισμός αυτός, γιατί περί
παραλογισμού πρόκειται, αφού τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν, είναι το 
αποτέλεσμα της εφαρμογής (;) των περίφημων δεύτερων αναθέσεων, που τη μια 
μέρα ισχύουν, την άλλη ανακαλούνται και εφαρμόζονται κατά το δοκούν και ανάλογα 
με τα πρόσωπα.
Πριν το ζήτημα πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, με παράνομες μετακινήσεις 
«πλεοναζόντων» φιλολόγων και δικαστικές παρεμβάσεις-ήδη φιλόλογοι κινούνται 
νομικά- απαιτούμε την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας προς όλες τις 
Διευθύνσεις Δ. Ε. για έλεγχο όσων παρανομούν και πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
σύμφωνα με την οποία (υπουρ. απόφαση, 124062/Γ2/6-9-13) οι φιλόλογοι 
προηγούνται, βεβαίως, στη διδασκαλία της Ιστορίας. Συγκεκριμένα στη νέα Υπουργική 
απόφαση, για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου-Λυκείου η υποσημείωση με μαύρα 
γράμματα κάτω από την ανάθεση του μαθήματος της ιστορίας αναφέρει ρητώς και 
σαφώς πως η β΄ ανάθεση του μαθήματος της ιστορίας δίδεται στους εκπαιδευτικούς 
κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13 (ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 για το σχ. έτος 2013-14) μόνο εφόσον οι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ2 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα πρώτης 
ανάθεσης στο σχολείο ή τα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί (και πρέπει βέβαια να 
τοποθετούνται, όταν υπάρχουν ανάγκες φιλολογικών ωρών). Τα ίδια αναφέρονται και 
στην πράξη 26/2013 του Ι.Ε.Π., που περιλαμβάνεται στα σχετικά έγγραφα της 
υπουργικής απόφασης, στην οποία πράξη, επιπλέον, επισημαίνεται ότι το μάθημα της 
Ιστορίας δεν μπορεί να διδάσκεται από τους κλάδους ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, επειδή δεν 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών τους.
Πρόκειται για κατάφωρη αδικία εις βάρος των φιλολόγων που δεν θα την επιτρέψουμε! 

                                             Α π ό τ ο Δ. Σ.  της  Π. Ε. Φ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου