Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ   ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2011

Αριθμ.πρωτ. 505
τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231
e-mail: p-e-f@otenet.gr
http://www.p-e-f.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, με έκπληξη, δυσαρέσκεια και ανησυχία,
πληροφορήθηκε την πρόσφατη ανακοίνωση της κυρίας Υφυπουργού, αρμόδιας
για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την ανάθεση της διδασκαλίας
του μαθήματος της Λογοτεχνίας σε εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, αποδέκτης των αντιδράσεων
του φιλολογικού κόσμου όλης της χώρας, διαμαρτύρεται εντονότατα για την
ανακοίνωση αυτή, βάσει της οποίας, με τόση ευκολία και προχειρότητα,
ανατίθενται από το Υπουργείο Παιδείας μαθήματα μιας ειδικότητας σε άλλη∙
συνεχίζεται, έτσι, μια τακτική του Υπουργείου Παιδείας, - το οποίο
ευαγγελίζεται την ποιότητα της εκπαίδευσης-, υποβάθμισης των φιλολογικών
μαθημάτων που ήδη έχουμε αντιμετωπίσει και με τη διδασκαλία της Ιστορίας. Το
μάθημα της Λογοτεχνίας, κλάδος των Νέων Ελληνικών, διδακτικό αντικείμενο
μείζονος μορφωτικής αξίας, αποτελεί σημαντική κατάκτηση της ελληνικής
εκπαίδευσης. Μέσω της διδασκαλίας του γίνεται μαθητεία, άμεση και έμμεση,
στην ποιοτικότερη έκφραση της νεοελληνικής γλώσσας, της οποίας την εξέχουσα
εκφραστική δύναμη μόνον οι προς τούτο εκπαιδευμένοι φιλόλογοι είναι ικανοί
να αναδείξουν.
Η ανάθεση της διδασκαλίας του σε εκπαιδευτικούς άλλης ειδικότητας είναι
ανεπίτρεπτη, αντιδεοντολογική, αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική.
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις ρυθμίσεις για τις ξένες γλώσσες
δεν επιλύεται με την προσθήκη νέου προβλήματος και τη δημιουργία
αντιπαραθέσεων.
Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει αμελλητί στην
αναίρεση της σχετικής ανακοίνωσης.
Ο Πρόεδρος                                              Η Γενική Γραμματέας
Αναστάσιος Αγγ.                                     Στέφος Γεωργία Χαριτίδου