Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας σε ραδιοφωνικό σταθμό την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011  για την ανάθεση του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στους συναδέλφους ξένων γλωσσών στην προσπάθειά της να καθησυχάσει τους θιγόμενους από τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας καθηγητές ξένων γλωσσών.

Έχουμε την πεποίθηση ότι οι ρυθμίσεις αυτές υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, περιορίζουν τα εφόδια με τα οποία καλούνται οι Έλληνες μαθητές να αντιμετωπίσουν το μέλλον και καταργούν έμπρακτα την επιστημονική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών .

 Επιπλέον, η εξαγγελία  της Υφυπουργού για  αλλαγή στις αναθέσεις του μαθήματος της Λογοτεχνίας προκαλεί εσωτερικές τριβές και κλίμα αντιπαράθεσης στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτό συμβαίνει, διότι για πρώτη φορά υπάρχει πρόθεση η διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας να ανατεθεί σε άλλη ειδικότητα πλην των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ02 .

Τέλος, οι ρυθμίσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε συνδυασμό με την ανάθεση της διδασκαλίας και του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  οδηγούν σε απώλεια οργανικών θέσεων και σε μετακίνηση συναδέλφων από σχολείο σε σχολείο και γενικά υποσκάπτουν κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα.

Κατόπιν τούτων , η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας διαμαρτύρεται και καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να μην προχωρήσει στη θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων αυτών, που στην πράξη ακυρώνουν τη διακήρυξη «Πρώτα ο Μαθητής».