Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης διοργανώνει  μουσική  εκδήλωση την 
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 08:00 μ.μ.