Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Υπενθύμιση : Ημερίδα για Μικρασιατικό Ελληνισμό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
Μυστράς, Σάββατο  4 Μαρτίου 2017 (9.30 π.μ.-9.30 μ.μ.)