Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2017

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. & ΝΕΑΣ  Ε.Ε. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Το Σάββατο 18 Μαρτίου  2017, από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στο 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος» θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας. 
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να ψηφίσουν στα σχολεία από Δευτέρα 13 Μαρτίου έως Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 παραδίδοντας σφραγισμένο τον φάκελο με το ψηφοδέλτιό τους στον εκπρόσωπο του Σ.Φ.Λ. Φυσικά, όσοι θέλουν μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ02 (μόνιμοι και αναπληρωτές), καθώς και συνταξιούχοι και αδιόριστοι φιλόλογοι που είναι ταμειακώς εντάξει για το έτος 2017. Όσοι συνάδελφοι δεν είναι ταμειακά ενήμεροι για το 2017 μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και ταυτόχρονα να ψηφίσουν. (Εννοείται ότι θα κοπούν και θα αποσταλούν οι σχετικές αποδείξεις από τον ταμία του Σ.Φ.Λ.).
Κατά την ψηφοφορία μπορούν να τεθούν από 1 έως 7 σταυροί για τους υποψηφίους του Δ.Σ. και από 1 έως 3 σταυροί για τους υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). (Ψηφοδέλτιο που δεν θα έχει σταυρό θα θεωρηθεί λευκό).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Αργειτάκου Αγγελική
Βαχαβιώλος Δημήτριος
Δεμοιράκου Μαρία
Δημακόγιαννη Γεωργία
Ηλιοπούλου Μάρθα
Μοράτος Ανδρέας
Ξανθάκου Ελένη
Παπατσίρος Απόστολος
Σταματόπουλος Παναγιώτης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Βαχαβιώλος Κωνσταντίνος
Ζέρβα Παναγιώτα
Τσέτσεκα Καλλιρρόη