Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014 ΤΗΣ Π.Ε.Φ.

Αθήνα, 18/12/2014
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α  ΕΝ Ω Σ Η  ΦΙ Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν
Πολυτεχνείου 6,  10433  Αθήνα
τηλ.: 210-5243434,  fax: 210-5228231
e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Από τις αρχαιρεσίες της 16ης  Δεκεμβρίου 2014 εξελέγησαν, με βάση τη σειρά εκλογής, οι ακόλουθοι :

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
α)Τακτικά μέλη
1. Στέφος Αναστάσιος
2. Τουλιάτος Σπύρος
3. Χαριτίδου Γεωργία
4. Στεργιούλης Εμμανουήλ
5. Καραγεωργίου Αναστασία
6. Αβραμίδου Αναστασία
7. Πεσκετζή Μαρία
8. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
9. Μαστραπάς Αντώνιος

β)Αναπληρωματικά μέλη
1. Καλόβουλος Αντώνιος
2. Πόλκας Λάμπρος
3. Μπιμπίρη Ελένη
4. Κατσιαμπούρα Ζωή
5. Παπαποστόλου Μεταξία

Β. Για το Εποπτικό Συμβούλιο
α)Τακτικά μέλη
1. Τσιάντη Μαρία
2. Καρακώνης Γεώργιος
3. Παπαδόπουλος Μιχαήλ
4. Ντιντή Λεμονιά
5. Παπαγεωργοπούλου Χρυσούλα

β)Αναπληρωματικά μέλη
1. Χατζηδημητρίου Ελένη

Η συγκρότηση των Συμβουλίων σε σώμα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου, μετά από πρόσκληση των αντίστοιχων πλειοψηφησάντων μελών.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Παναγιώτης Ξηντάρας, δ.φ.
Επίτιμος Σχολικός ΣύμβουλοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου