Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ»
      Το εργαστήριο «Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου» οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος – Πανεπιστήμιο Harvard  με τη συνεργασία του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας (ΣΦΑ) και έχει σκοπό να εισαγάγει τους Έλληνες φιλολόγους (ΠΕ02, ΠΕ06.), στις έννοιες ψηφιακός εγγραμματισμός (digital literacy) και πληροφοριακή παιδεία (ευχέρεια/επάρκεια στη χρήση των ψηφιακών πηγών γνώσης - information fluency). Το εργαστήριο εστιάζει σε ψηφιακές πηγές ανθρωπιστικού περιεχομένου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με το πέρας του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με τρόπους αναζήτησης καθώς και και με το ψηφιακό περιβάλλον έγκυρων και αξιόπιστων πηγών ανθρωπιστικού περιεχομένου.

Στόχοι του εργαστηρίου:
·         Να συμβάλει ώστε οι εκπαιδευτικοί να ξεπεράσουν τα γνωστικά εμπόδια στη διεξαγωγή έρευνας στο διαδίκτυο
·         Να γνωρίσει στους συμμετέχοντες το εύρος, την ποικιλία, και τη σωστή χρήση των ψηφιακών πηγών
·         Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες ευχέρεια στην αναζήτηση, χρήση και αξιολόγηση των ψηφιακών πηγών γνώσης
·         Να γνωρίσει στους συμμετέχοντες τις ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές πηγές καθώς και τις πηγές της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Harvard (στην οποία μπορούν μέσω του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση), διαθέσιμες προς αξιοποίηση στο εκπαιδευτικό τους έργο
·         Να προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής των πηγών και την έννοια της ελεύθερης πρόσβασης
·         Να συζητηθούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ορθής χρήσης των πηγών
·         Να μάθουν οι συμμετέχοντες τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών πηγών και αναφορών  

Αποτελέσματα του εργαστηρίου
Με την περάτωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται:
·         Να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πηγές για να εμπλουτίζουν το διδακτικό (ή και ερευνητικό) τους έργο


·         Να είναι εξοικειωμένοι με την πλοήγηση στις πηγές ανοιχτής πρόσβασης για την αναζήτηση πηγών αλλά και τις ψηφιακές πηγές της βιβλιοθήκης του Harvard (οι οποίες γενικά δεν είναι ελεύθερες, αλλά μέσω του ΚΕΣ παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλους)
·         Να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση κριτηρίων αξιολόγησης των ψηφιακών πηγών
·         Να μπορούν να αξιολογούν και να συμμετέχουν σε πλατφόρμες ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων
·         Να μάθουν να χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαλεία για τη σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών και την τεκμηρίωση της έρευνας

Χρήσιμες πληροφορίες
Το εργαστήριο προετοίμασαν και θα συντονίσουν οι Ματίνα Γκόγκα, Συντονίστρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, η Μαρία Κωνσταντοπούλου, MSc Cultural Informatics, Βιβλιοθηκονόμος - Αρχειονόμος, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης Ανθός του Φουγάρου, και ο Γιώργος Τράπαλης, γλωσσολόγος, Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής και Έντυπης Ενημέρωσης τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και μέλος τής Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Αρσακείου. Το περιεχόμενο είναι προϊόν αντίστοιχου εργαστηρίου που οι εισηγητές παρακολούθησαν στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (CHS) στην Ουάσιγκτον DC με ευρεία προσαρμογή στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας.
Στο τέλος του εργαστηρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που θα έχουν παρακολουθήσει όλες τις ενότητες.
Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν 15 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν το ενδιαφέρον συμμετοχής είναι μεγάλο, το εργαστήριο είναι δυνατόν να επαναληφθεί.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να έχουν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μαζί τους, για να κάνουν πρακτική άσκηση και να επισκέπτονται και οι ίδιοι τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων που θα συζητηθούν.
Ενημερώνουμε ότι οι ψηφιακές πηγές είναι στοχευμένες να διευκολύνουν κυρίως το έργο των φιλολόγων ελληνικής φιλολογίας, αυτό βέβαια δεν αποκλείει τη συμμετοχή φιλολόγων άλλων γλωσσών.
Σε επόμενο κύκλο του εργαστηρίου με νέες ενότητες, οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον πρώτο κύκλο θα έχουν προτεραιότητα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και να επικοινωνήσετε με τη Ματίνα Γκόγκα, Συντονίστρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων στο τηλέφωνο: 2752047040 ή και στο email: matina.goga@chs.harvard.edu
*Ακολουθεί το πρόγραμμα του εργαστηρίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ»
Σάββατο 1η Νοεμβρίου
Ενότητα 1η
ΩΡΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
9:30 – 10:00
Γενική εισαγωγή, κίνητρο δημιουργίας αυτού του εργαστηρίου.
Εισηγητής: Γιώργος Τράπαλης
10.00 – 10.30
Εισαγωγή στις έννοιες του ψηφιακού εγγραμματισμού (digital literacy) και της πληροφοριακής παιδείας (ευχέρειας στη χρήση των ψηφιακών πηγών πληροφόρησης) (information fluency) και σε έννοιες που σχετίζονται με αυτούς (π.χ. μεταδεδομένα, πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς πηγές πληροφόρης, δόμηση της ψηφιακής πληροφορίας κ.λπ.). Εισηγήτρια: Μαρία Κωνσταντοπούλου
10.30 – 11.30
Εισαγωγή σε ελληνικές ανοιχτής πρόσβασης ψηφιακές πηγές, χρήσιμες στο έργο του φιλολόγου. Εισηγήτρια: Μαρία Κωνσταντοπούλου
11.30 – 12.00
Διάλειμμα, καφές
12.00 – 13.00
Πρακτική άσκηση
13.00 – 13.30
Εισαγωγή στα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs)  (Παρουσίαση του ‘The ancient Greek Hero’). Εισηγήτρια: Ματίνα Γκόγκα

13.30 – 14.30
Διάλειμμα – ελεύθερη ώρα

Ενότητα 2η
ΩΡΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
14.30 – 15.15
Περιήγηση και εξοικείωση με τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τις πηγές της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Harvard, με έμφαση στις πηγές για Φιλολόγους (π.χ. HOLLIS, Harvard E-Resources, JSTOR, Wordcat, Perseus, Brill Online for Classics, Digital LOEB Classical Library, E-Books, Google Scholar through Harvard). Εισηγήτρια: Ματίνα Γκόγκα
15.15 - 16.15
Πρακτική άσκηση
16.15 – 16.30
Διάλειμμα - καφές
16.30 – 17.15
Περιήγηση και εξοικείωση με ελεύθερης πρόσβασης ηλεκτρονικές πηγές για φιλολόγους στην αγγλική γλώσσα. Εισηγήτρια: Ματίνα Γκόγκα
17.15 – 18.00
Πρακτική άσκηση
18.00 – 18.30
Παρουσίαση εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών πηγών και αναφορών, πρακτική άσκηση. Εισηγήτρια: Ματίνα Γκόγκα
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Ενότητα 3η
ΩΡΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
9.30 – 10.30
Εισαγωγή στην έρευνα μέσω των διαδικτυακών πηγών και στα κριτήρια αξιολόγησης του περιεχομένου τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άντληση, χρήση και διαχείριση δεδομένων από τις ψηφιακές πηγές. Εισηγητής: Γιώργος Τράπαλης
10.30 – 11.15
Πρακτική άσκηση
11.15 – 11.30
Διάλειμμα - καφές
11.30 - 12.30
Εισαγωγή στην αξιοποίηση χρήσιμων ψηφιακών φιλολογικών πηγών και εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. αξιοποίηση της Perseus Digital Library, του ονλάιν Liddell-Scott-Jones, της PhiloLogic, του Logeion και άλλων). Εισηγητής: Γιώργος Τράπαλης
12.30 – 13.00
Στοχευμένη διδακτική αξιοποίηση έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ως αδίδακτων κειμένων και μαθητική προσβασιμότητα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Σύμβουλος Φιλολόγων νομού Αργολίδας
13.00 – 13.30
Πρακτική άσκηση
13.30 – 14.00
Αξιολόγηση του εργαστηρίου, παράδοση βεβαιώσεων συμμετοχής, λήξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου