Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Α.Φ. ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
email: pasafpe02@gmail.com 

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013


 ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑ.Σ.Α.Φ. ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

             Ο ΠΑ.Σ.Α.Φ., στο πλαίσιο “Καινοτόμες Δράσεις” μέσω ΕΣΠΑ για τα έτη 2014-2020 και σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα Ε.Υ.Π. (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων) http://www.eye.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, συμμετέχει στην πρωτοβουλία εισήγησης καινοτόμων δράσεων και στις δύο βαθμίδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης για την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας και ως εκ τούτου της μαθητικής διαρροής. Επιδιώκεται, παράλληλα, όχι μόνο η εμβάθυνση της υπάρχουσας γνώσης αλλά η εφαρμογή της σε πραγματικές καταστάσεις μέσα από βιωματικές δράσεις που αναδεικνύουν τη συγχρονία και τη διαχρονία των φιλολογικών μαθημάτων σε ένα σύγχρονο διαπολιτισμικό σχολείο.
             Προτείνουμε , λοιπόν, την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος με τίτλο: Δράση για την εμβάθυνση στη γνώση, την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και του αποκλεισμού.
            Το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμερίζεται στα παρακάτω προγράμματα που λόγω της συνάφειάς τους θεωρούμε ότι μπορούν και πρέπει να ενσωματωθούν στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα.
Προτάσεις για το Γυμνάσιο

1η Πρόταση

1. 1. Τίτλος: ΖΕΠ
1.1.2. Τρόπος λειτουργίας: Κάθε τάξη δημιουργεί ένα τμήμα ΖΕΠ, όπου το απαρτίζουν  μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες  κάθε τμήματος. Στην Α΄τάξη στα  4 τμήματα θα προστεθεί και ένα 5ο τμήμα, το ΖΕΠ.  Αν μία τάξη ενός σχολείου έχει 4 τμήματα, αποχωρώντας από κάθε τμήμα 2 -5 μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, για να ενταχθούν στο ΖΕΠ, θα δημιουργηθεί ένα τμήμα ΖΕΠ έως 17 μαθητές. Η  ένταξη θα γίνεται μετά από διαγνωστικό τεστ. Με αυτόν τον τρόπο θα εργαστούν καλύτερα οι μόνιμοι καθηγητές αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές.
        Τα ΖΕΠ θα ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου, ο καθηγητής των ΖΕΠ θα διδάσκει τα φιλολογικά μαθήματα παράλληλα με τους υπόλοιπους φιλολόγους σ’ ένα ανάλογα διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα παραμένουν στις τάξεις των ΖΕΠ ένα χρόνο τουλάχιστον και ανάλογα με την πορεία τους θα εντάσσονται στα υπόλοιπα τμήματα. Τα ΖΕΠ προορίζονται μόνο για τις βασικές ειδικότητες. Στα υπόλοιπα μαθήματα οι μαθητές θα επιστρέφουν στις αρχικές τους τάξεις.
Παράδειγμα: Στο Γυμνάσιο Κατερίνης υπάρχουν 4 τμήματα των 26 ατόμων (σύνολο 104 μαθητές).  Αν από κάθε τμήμα φύγουν οι 5 εκπαιδευτικά /γλωσσικά ανεπαρκείς μαθητές τότε απομένουν  84 μαθητές σε 4 τμήματα των 21 ατόμων και 1 τμήμα με τους 15 -  17  (ανώτατο όριο: 16 ή 17) μαθητές , αν αυτό συμβεί και στη β΄ και στη γ΄ γυμνασίου, θα καλυφθεί το κενό με αναπληρωτή μέσω ΕΣΠΑ,   καθώς τα χρήματα ΕΣΠΑ διατίθενται αποκλειστικά σε αναπληρωτές.

Σημειωτέον ότι το ανωτέρω πρόγραμμα ΖΕΠ θα απευθύνεται σε δύο κατηγορίες μαθητών:
α) σε αδύναμους μαθησιακά, διδάσκεται η ίδια ύλη προσαρμοσμένη στις μαθησιακές τους αδυναμίες. Πρόκειται για φροντιστηριακό μάθημα, καλύπτονται τα μαθησιακά κενά των προηγούμενων χρόνων διευκολύνοντας τον καθηγητή της κανονικής τάξης να φέρει εις πέρας την ύλη της τρέχουσας σχολικής χρόνιας, συνεπικουρώντας  και στις ασκήσεις εμπέδωσης.
β) σε αλλόγλωσσους μαθητές (αλλοδαποί, ρομά, παλιννοστούντες, μουσουλμανόπαιδες).     Διδάσκεται η ίδια ύλη προσαρμοσμένη στη γλωσσική ανεπάρκεια.
Το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο. (http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dme6763a.pdf). Οι καθηγητές, που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ, είναι πλήρους ωραρίου και αμείβονται με αξιοπρεπή μισθό.

      Προτείνεται η ύπαρξη ενός επόπτη/μέντορα καθηγητή ο οποίος θα εποπτεύει τα προγράμματα και θα βοηθάει στη βελτίωσή τους. (Συνιστάται ο επόπτης να είναι φιλόλογος και να αποτελεί μέρος του  συλλόγου διδασκόντων).

1.1.3. Στόχος: Η καινοτομία των ΖΕΠ εκπορεύεται από τη θετική διάκριση, η οποία οφείλεται στη μη παιδαγωγική μεταχείριση των ανισοτήτων με βάση τις ανάγκες των παιδιών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το σχολείο οφείλει να εφαρμόσει και εξατομικευμένες μεθόδους, εάν θέλει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος ταυτίζεται με τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στο βαθμό που οδηγεί τα παιδιά στη σχολική επιτυχία. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος είναι απαραίτητη η πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ωραρίου που εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία των τάξεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
         Η πράξη “Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας Προτεραιότητας 2” έχει ως σκοπό την προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα (ειδικά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, μέσω της εισαγωγής του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), ο οποίος εισήχθη με το άρθρο 26 του Ν. 3879/2010.

          Η δημιουργία Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) αποτελεί από τις αρχές του 1980 στρατηγική επιλογή των κρατών της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Ο θεσμός ήδη έχει να επιδείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις χώρες αυτές στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας και του λειτουργικού αναλφαβητισμού καθώς και στην πρόληψη της βίας, της παραβατικότητας και της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών. Ο θεσμός επίσης έχει αποδειχθεί επιτυχής στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και στη μείωση του σκασιαρχείου.

Παρατηρήσεις: Τα πανεπιστήμια έχουν κάνει μελέτες και προγράμματα τα οποία όμως τα οικειοποιούνται και δεν τα μοιράζονται με τον εκπαιδευτικό κόσμο.  Οι έρευνες των πανεπιστημίων πρέπει να συνδεθούν άμεσα με το ελληνικό δημόσιο σχολείο με στόχο την εξομάλυνση των μαθησιακών δυσκολιών όλων των μαθητών της Ελλάδας.

           Παράλληλα, θεωρείται αδιανόητο και αντιπαιδαγωγικό - και κατά την γνώμη μας οξύμωρο - η δράση των ΖΕΠ να περιορίζεται και να επεκτείνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν ο φιλόλογος έρχεται αντιμέτωπος στις γυμνασιακές τάξεις με ποικίλες και ιδιαίτερες δυσκολίες της πλειονότητας των μαθητών στα γλωσσικά μαθήματα, πρωτίστως στη σύνταξη, κατανόηση, επεξεργασία διαφόρων κειμενικών ειδών στη νέα ελληνική  και ακολούθως στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που εκ φύσεως χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης και εμβάθυνσης από τον εκπαιδευτικό. Οι ελλείψεις αυτές αποτελούν τροχοπέδη στη συνολική εξέλιξη του μαθητή.


2η Πρόταση
      
1.2. Συνύπαρξη δεύτερου φιλολόγου μέσα στην ίδια τάξη:
Στόχος: Βοηθάει τους αδύναμους μαθητές στις εργασίες τους, στη μελέτη, ενισχύει το μάθημα με ΤΠΕ, εμπλουτίζει το μάθημα με εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Το ωράριό του θα είναι κάποιες ώρες  στην ενισχυτική διδασκαλία στο πλαίσιο της μεσημεριανής μελέτης (13 ώρες) και τις υπόλοιπες ώρες θα τις συμπληρώνει με το πρωινό ωράριο ως 2ος καθηγητής. Με αυτό τον τρόπο θα εποπτεύει τους αδύναμους μαθητές του και θα μπορεί να παρεμβαίνει τις μεσημεριανές ώρες του στη μελέτη. Οι αρμοδιότητες του θα είναι ισάξιες και ισότιμες με το μόνιμο φιλόλογο. Η μελέτη - ενισχυτική θα είναι υποχρεωτική και θα δημιουργηθούν τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Θα υπάρχουν βαθμίδες. 


3η Πρόταση

1.3. Μέσα στα πλαίσια λειτουργίας των ολοήμερων δημοτικών σχολείων προτείνουμε την απασχόληση αναπληρωτών φιλολόγων ως ειδικότητα που θα στελεχώσει τις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου για να ενισχύσει γλωσσικά τους αδύναμους μαθητές σε επίπεδο ορθογραφίας, δομής και κατανόησης κειμένου με απώτερο στόχο την  επιτυχή παραγωγή λόγου στις γυμνασιακές τάξεις.

    4η Πρόταση

1.4. Συμμετοχή αναπληρωτών φιλολόγων σε σχολικά προγράμματα πολιτιστικού περιεχομένου
1.4.1  ΤΙΤΛΟΣ: Η καλλιέργεια της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με εργαλείο την τοπική ιστορία
  ΣΤΟΧΟΣ: Η κατανόηση και εκμάθηση των βασικών δομών της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας  μέσα από τη μελέτη πηγών της τοπικής ιστορίας.
ΤΡΟΠΟΣ: Με τη μελέτη και επεξεργασία επιλεγμένων αποσπασμάτων ιστορικών πηγών διδάσκουμε  τους μαθητές μετάφραση, λεξιλόγιο, γραμματική και συντακτικό, ενισχύοντας κάθε φορά επιλεκτικά τον τομέα στον οποίο παρουσιάζουν αδυναμίες.
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3-4 ώρες την εβδομάδα για κάθε τμήμα

1.4.2 ΤΙΤΛΟΣ:  Φιλαναγωσία και καλλιέργεια της μητρικής μας γλώσσας
 ΣΤΟΧΟΣ:  Η επαφή των μαθητών με διαφορετικά κειμενικά είδη
                           Η ερμηνεία και η κατανόηση κειμένου.
                           Η ανάλυση και σύνθεση κειμένων
                          Η δημιουργία και η σύνθεση διαφορετικών κειμενικών ειδών από τους 
                           μαθητές.
 ΤΡΟΠΟΣ:  Με τη βοήθεια λογοτεχνικών και όχι μόνο, έργων διδάσκουμε στους μαθητές το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας:
  κατανόηση βασικών ιδεών, περίληψη, ερμηνεία θέσεων -απόψεων, σύνθεση νέων κειμένων κ.λ.π.
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  4 την εβδομάδα για κάθε τμήμα


5η Πρόταση
Ολοήμερο Γυμνάσιο


ΤΑΞΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γλωσσική
Αρχαία
Γλωσσική
Γλωσσική
Αρχαία
1η

Μαθημ
Μαθημ
Μαθημ.
Βιολογία
Αγγλικά
2η

Αγγλικά
Γαλ /Γερ
Γαλ/γερ
Φυσική
Μουσική
3η

Ιστορία
Καλλιτεχν .

Γεωγραφία
Πληροφορική
4η
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθημ
Μαθημ
Μαθημ
Φυσι/Χημ
Μουσική
1η

Γλωσσική
Γλωσσική
Αρχαία
Αρχαία
Γλωσσική
2η

Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Αγγλικά
Γαλ/Γερ
3η

Γαλ/Γερ
Ιστορία
Καλλιτεχν.
Πληροφορική
Λογοτεχνία
4η
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Φυσική
Φυσι /Χημ
Γαλ/Γερμ
Μουσική
Πληροφορική
1η

Χημεία
Αγγλικά
Αγγλικά
Γαλ/Γερμ
Καλλιτεχν.
2η

Γλωσσική
Γλωσσική
Αρχαία
Γλωσσική
Αρχαία
3η

Μαθημ
Μαθημ
Ιστορία
Λογοτεχνία
Μαθημ
4η

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σημειώσεις : Στο ολοήμερο γυμνάσιο δεν θα υπάρχει 6η και 7η ώρα από την πρωινή ζώνη.
 (6η :12.40’’-13.20’’+7η :13.25’’-14.05’’)
Μεταφέρονται γι αυτό το λόγο από το πρωινό πρόγραμμα : ξένες γλώσσες , μουσική, καλλιτεχνικά , πληροφορική (επίσης χωρίς αυτά τα μαθήματα δεν γίνεται να βγει πρόγραμμα για τα φιλολογικά, τα οποία είναι 20 ώρες)
Ωράριο
12.45-13.25 1η ώρα
13.25-13.30 διάλειμμα
13.30-14.10 2η ώρα
14.10-14.40 χαλάρωση-φαγητό
14.40-15.20 3η ώρα
15.20-15.30 διάλειμμα
15.30-16.10 4η ώρα
Παρατηρήσεις
Στην Α΄  γυμνασίου μία ώρα μένει κενή
Η 6η και 7η ώρα που μεταφέρονται ισοδυναμούν με 10 ώρες τη βδομάδα, τα μαθήματα που έχουν μεταφερθεί στο απογευματινό ωράριο ισοδυναμούν με 7 ώρες, αν καλυφθεί και η ώρα της Α΄ γυμνασίου απομένουν 2 ώρες. Αυτό συνιστά μία τεχνική δυσκολία στο πρόγραμμα αλλά αν οι μαθητές δεν έχουν κάθε μέρα 7ωρο τότε το πρόγραμμα είναι υλοποιήσιμο.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ
1η Πρόταση

2.1 Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Α’ Λυκείου : ‘’ Ζώνη εμβάθυνσης σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα ‘’ οι μαθητές επιλέγουν 3 μαθήματα.
Β’ Λυκείου : ‘’Ζώνη υποστήριξης σε βασικά γνωστικά αντικείμενα”  Μαθήματα κατεύθυνσης.
Γ’ Λυκείου : ‘’ Ζώνη υποστήριξης σε βασικά γνωστικά αντικείμενα ‘’ Μαθήματα κατεύθυνσης. 

          Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε την έναρξη της ΠΔΣ (πρόσθετης διδακτικής στήριξης) στις 2 πρώτες τάξεις για περαιτέρω εμπέδωση και ενίσχυση των αδύναμων μαθητών και στην τελευταία για εξάσκηση σε μαθήματα κατεύθυνσης. Προτείνεται, παράλληλα, η οργάνωση τμημάτων αποφοίτων κατά το πρότυπο των φροντιστηρίων και θα αφορά μαθητές που θέλουν να διαγωνιστούν εκ νέου. Η οργάνωση τέτοιων σχολείων μπορεί να γίνει όχι μόνο σε επίπεδο σχολείου αλλά και σε επίπεδο περιοχής (σημειωτέον ότι ο εν λόγω θεσμός είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν με επιτυχία με τα δημοφιλή  “Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα”).
 Παρατηρήσεις: Η λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης επιβάλλεται να λειτουργήσει από φέτος εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που βιώνουν μαθητές, γονείς και καθηγητές. Επίσης, ο καθηγητής να εργαστεί με πλήρες ωράριο ώστε να διατηρήσει και αυτός με τη σειρά του την αξιοπρέπειά του. Προτείνουμε το πρόγραμμα να έχει τη βαρύτητα και την έκταση φροντιστηριακών απαιτήσεων ώστε να καταφέρουν μαθητές και καθηγητές να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που ορίζει η εισαγωγή στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Καινοτόμες δράσεις για το Λύκειο
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη Γ΄ Λυκείου
Τίτλος: Προετοιμάζομαι για τις πανελλαδικές: Υποστήριξη των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Τρόπος λειτουργίας: O φιλόλογος θα δουλεύει με πλήρες ωράριο στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη. Θα αντικαταστήσει  το πρόγραμμα του ιδιωτικού φροντιστηρίου.
Ώρες λειτουργίας: Απογευματινές
Σκοπός: Κατάργηση της παραπαιδείας, ενίσχυση των φτωχών κοινωνικών στρωμάτων. Ένα σχολείο για όλους.

Γ΄ Λυκείου:
Θεωρητική κατεύθυνση: Νεοελληνική Γλώσσα: 2,5 ώρες, Αρχαία Ελληνικά: 5 ώρες, Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2 ώρες, Λατινικά: 2,5 ώρες, Ιστορία: 3 ώρες  Επίσης γράφουν 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελληνίων.
Θετική κατεύθυνση: Νεοελληνική Γλώσσα: 3 ώρες
Τεχνολογική κατεύθυνση: Νεοελληνική γλώσσα:2.5 ώρες
Τεχνολογική κατεύθυνση: Νεοελληνική γλώσσα:2, 5 ώρες
Σύνολο: 23 ώρες
Β’ Λυκείου:
Θεωρητική κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνικά: 3. 5 ώρες/ 4, 5 ώρες, Λατινικά: 2,5/3, 5  ώρες, Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου: 1 ώρα, Λατινικά Γ΄ Λυκείου: 1 ώρα (αν ο μαθητής είναΙ αδύναμος η 1 ώρα της Γ΄ Λυκείου μπορεί να προστεθεί στη Β΄ Λυκείου), Νεοελληνική γλώσσα: 2 ώρες
Θετική κατεύθυνση: Νεοελληνική γλώσσα: 2 ώρες
Τεχνολογική κατεύθυνση: Νεοελληνική γλώσσα:2 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

Α΄ Λυκείου
Νεοελληνική γλώσσα: 2
Αρχαία Ελληνικά (προαιρετικά) 2,5

2η Πρόταση
2..2  Υποστήριξη Ελληνικής Γλώσσας: Επαγγελματικά Λύκεια
Επαναφορά της Υποστήριξης της Ελληνικής Γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (2 ώρες την εβδομάδα διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας).

Γενικές παρατηρήσεις
       Πρόσκληση του Πανεπιστημιακού κόσμου και των σχολικών συμβούλων να υλοποιήσουν τις μελέτες και τις έρευνες που μέχρι τώρα έχουν κάνει για το ελληνικό δημόσιο σχολείο.
       Άμεση σύνδεση και συνάρτηση του ελληνικού πανεπιστημίου  με το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τα προγράμματα των πανεπιστημίων που αφορούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.
       Τα πανεπιστήμια στο πλαίσιο των  ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούν καινοτόμες δράσεις να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς μόνο από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.              

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
ΠΑ.Σ.Α.Φ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου