Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

"Νέα Παιδεία": νέα κρούσματα υποβάθμισης της Ιστορίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
  ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ με έκπληξη διαπίστωσε ότι, μετά  την ανυπαρξία αλλαγών στο μάθημα της Ιστορίας στο «ΝΕΟ» ΛΥΚΕΙΟ, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μια σειρά ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας, με τις οποίες υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το μάθημα της Ιστορίας, πλέον και στο Γυμνάσιο.
 Πιο συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι:
1.      Στην πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών του Δημοτικού και του Γυμνασίου δεν υπάρχει το νέο πρόγραμμα σπουδών της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το νέο πρόγραμμα γνωρίζουμε ότι συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2011 από επιστημονική ομάδα που συγκρότησε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει ποτέ τα κριτήρια επιλογής των προσώπων που την αποτέλεσαν.
2.      Αντίθετα, εφαρμόζεται πιλοτικά σε γυμνάσια της χώρας ένα πρόγραμμα σπουδών για την Τοπική Ιστορία αποσπασμένο εντελώς από τη διδασκαλία του υπόλοιπου μαθήματος της Ιστορίας (από το οποίο αφαιρείται μία διδακτική ώρα στη Γ’ Γυμνασίου) και ενταγμένο σε μια νέα, πρωτοφανούς παιδαγωγικής σύλληψης Ζώνη, τη «Ζώνη Βιωματικών Δράσεων», που, όπως δηλώνει και η ονομασία της, μόνο ως διδακτική μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί και όχι ως αυτόνομο μάθημα. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να διδάσκει την Τοπική Ιστορία οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από τις σπουδές του στην Ιστορία!
Οι παραπάνω εξελίξεις θέτουν μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία απαιτούν άμεση απάντηση:
1.      Ποιο θεσμικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας αποφάσισε να απορρίψει το νέο πρόγραμμα σπουδών της Ιστορίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν την πιλοτική του εφαρμογή και με ποια επιστημονική επιχειρηματολογία;
2.      Ποιο επιστημονικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας πρότεινε την ένταξη της Τοπικής Ιστορίας στη «Ζώνη Βιωματικών Δράσεων» και με ποια επιχειρηματολογία εισηγήθηκε την ανάθεση της διδασκαλίας της σε όλες τις ειδικότητες;Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα καλούμε:
1.      Το Υπουργείο Παιδείας να δημοσιοποιήσει το απορριφθέν πρόγραμμα σπουδών της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και την εισήγηση του αρμόδιου θεσμικού οργάνου που πρότεινε την απόρριψή του πριν την πιλοτική εφαρμογή του στις σχολικές μονάδες.
2.      Την Επιστημονική Ομάδα σύνταξης του νέου προγράμματος σπουδών της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση να δημοσιοποιήσει το έργο της, καθώς και την τοποθέτησή της  για την αντιμετώπισή του μέχρι σήμερα.
3.      Τα Τμήματα Ιστορίας των ΑΕΙ, από τους προέδρους των οποίων ζητήθηκε η γνώμη για το νέο πρόγραμμα σπουδών Ιστορίας, και τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών να διατυπώσουν τη θέση τους για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας στην εκπαίδευση.
Συμπερασματικά, η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ως επιστημονικό περιοδικό θεωρεί το ζήτημα αυτό μείζον από επιστημονική, παιδαγωγική και κυρίως πολιτική άποψη, και γι’ αυτό θα το παρακολουθήσει συστηματικά.
Σε περίπτωση συνέχισης του κλίματος σιωπής και απόκρυψης, θα δημοσιοποιήσει τα σχετικά κείμενα που έχει στη διάθεσή της.


Για την Επιστημονική Επιτροπή της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κώστας Αγγελάκος
Διευθυντής ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 Επίκουρος Καθηγητής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου