Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Αρχεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας


Αρχεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας (1862-2004), Συνοπτικό Ευρετήριο, Επιμέλεια Πέπη Γαβαλά-Μαρία Στελλάκου, ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Λακωνίας 4, Σπάρτη 2008.

Η τελευταία έκδοση των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Αρχείων Νομού Λακωνίας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα Αρχεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας, τα οποία
φυλάσσονται στην υπηρεσία αυτή και καλύπτουν την περίοδο 1862-2004.
Συγκεκριμένα καταγράφονται αναλυτικά σε επίπεδο φακέλου ή βιβλίου τα Αρχεία από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σπάρτη, το 1ο Γραφείο Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο Γύθειο και από τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ελληνικά, Ημιγυμνάσια, Αστικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Λακωνίας, με αλφαβητική σειρά της γεωγραφικής τους τοποθεσίας. Τα Αρχεία αυτά περιέχουν εκτός από τους φακέλους και τα βιβλία που αφορούν θέματα λειτουργίας των σχολείων και πλήθος φωτογραφιών, καθώς και σπάνιες και πολύτιμες συλλογές Βιβλίων εκπαιδευτικών, λογοτεχνικών, σχολικών κ.λ.π., που κάποτε κοσμούσαν τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Ακόμη περιλαμβάνονται Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Εγκύκλιοι, Οδηγίες Υπουργείων, Φυλλάδια  από διάφορα Υπουργεία, σφραγίδες, Πίνακες ηρώων, Αφίσες κ.λ.π.           Οι σημαντικότερες συλλογές βιβλίων, ιδιαίτερα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, περιέχονται στα Αρχεία του 1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης, του Νηπιαγωγείου Βλαχιώτη και των δημοτικών σχολείων Αγίου Ιωάννου Έλους, Αγίου Ιωάννου Σπάρτης, Λογκανίκου και Πετρίνας.
Ο κύριος σκοπός αυτής της έκδοσης είναι η δημοσιοποίηση των περιεχομένων των Αρχείων αυτών, η δημιουργία ενός εργαλείου έρευνας και τελικά η άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
Μέσα από τα Αρχεία προκύπτουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την εκπαίδευση, τους μαθητές, τους δάσκαλους και τους καθηγητές, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη λειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα, τις σχολικές βιβλιοθήκες, τις σχολικές κατασκηνώσεις.
Το φωτογραφικό υλικό που κοσμεί τις σελίδες της έκδοσης αυτής προέρχεται κυρίως από τα ίδια τα Αρχεία των σχολείων αλλά και από φωτογραφικές αποτυπώσεις που πραγματοποίησε η υπηρεσία. Αρκετό φωτογραφικό υλικό προέρχεται και από προσφορές ιδιωτών, που συνεργάζονται με τα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Λακωνίας.
Τα ευρετήρια των ονομάτων, των τοπωνυμίων καθώς και των βιβλίων, των περιοδικών, των εφημερίδων, των Φ.Ε.Κ., των εγκυκλίων-διαταγών παρατίθενται σε παράρτημα για να διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους ερευνητές, με σκοπό να αναδείξουν την έκδοση αυτή σε ευχρηστότερο εργαλείο έρευνας.